De verplicht open analoge tv-kabel delft andermaal het onderspit, de regering gooit de handdoek in de ring. Na eerdere mislukkingen was de verplichting in een omstreden clausule in zowel de Telecom- als de Mediawet opgenomen, tot groot chagrijn van de kabelaars. Die stapten met succes naar de rechter, die oordeelde dat de regeling in strijd is met het Europese recht dat de wetgever niet de toezichthouder op deze manier mag dwingen tot regulering. Bovendien dreigde de Europese Commissie ook Nederland aan te klagen in deze kwestie.

Geen hoger beroep, wet aanpassen

De regering heeft de verplichte open kabel voor de rechter verdedigd en verloren, maar ziet nu geen heil meer in verdere juridische procedures.

"Ik heb daarom besloten van hoger beroep af te zien en een wetsvoorstel voor te bereiden waarin bedoelde bepalingen uit de Telecommunicatiewet respectievelijk de Mediawet worden gehaald. Hierdoor zal ook de Commissie afzien van het vervolg van de infractieprocedure en wordt een langdurige rechtszaak zonder reële kans op succes voor Nederland vermeden", schrijft minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer.

Kamp benadrukt dat hij inhoudelijk nog steeds voor een verplichte wederverkoop is. "Ik merk hierbij op dat mijn besluit niets af doet aan het feit dat ik net als de Kamer voorstander ben van een open kabel."

Verplicht open kabel wel na fusie?

De minister hint er wel op dat als Ziggo en UPC fuseren, de gewenste openheid mogelijk wel kan worden afgedwongen door waakhond ACM. "Op basis van het huidige Europese kader voor marktregulering is dat niet mogelijk, tenzij ze een gezamenlijke machtspositie hebben", aldus Kamp. En dat is bij een fusie uiteraard het geval. Niet voor niets wil ACM zelf deze fusie beoordelen, en het niet aan Brussel overlaten, zo stelde de toezichthouder deze week.