Het kabinet legt hiermee het advies van de commissie 'Overheid en ICT', dat door het voormalig hoofd van de BVD Arthur Docters van Leeuwen wordt voorgezeten, naast zich neer.

De commissie pleit nadrukkelijk voor een aparte ICT-minister. Tijdens een conferentie toonde Arthur Docters van Leeuwen zich onlangs nog zeer negatief over de ontwikkelingen binnen de verschillende departementen. Volgens Docters van Leeuwen verzetten de departementen zich zelfs tegen de ICT-ontwikkelingen.

"De afgelopen jaren is er door ICT niet meer openheid ontstaan voor de burger. Het is niet minder transparant geworden. Ik voorspel dat departementen zich zullen verzetten tegen verdere ICT-ontwikkelingen. Ik bespeur een afnemende interesse voor de mogelijkheden en voordelen van ICT binnen de Rijksoverheid."

Doctors van Leeuwen vraagt zich af of de verschillende ministeries wel echt behoefte hebben aan meer openheid. "De veertien departementen verzetten zich tegen meer transparantie. Dat zou namelijk hun machtspositie aantasten. Het is heel erg, maar ik bespeur en merk wel degelijk verzet." Het gevolg daarvan is, zo zegt hij, dat de noodzakelijke 'vernieuwing wat betreft ICT naar de periferie wordt gedrongen'.