Het kabinet heft de bevriezing van het thuiskopiestelsel op, zodat vanaf 1 januari 2013 de vergoedingen omhoog kunnen gaan, waarschijnlijk door een heffing op dragers als harde schijven is media-apparaten en settopboxen.

Geen downloadverbod, dus meer heffing

Staatsecretaris Fred Teeven meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hervorming noodzakelijk is om aan de Europese richtlijn, die een “billijke vergoeding" voorschrijft te voldoen. Het kabinet heeft de voorkeur om de heffingen helemaal af te schaffen in combinatie met een verbod op downloaden uit illegale bron.

Maar daarvoor blijkt in de Kamer onvoldoende steun, constateert Teeven en nieuwe wetgeving laat ook op zich wachten. Dus zal het stelsel moeten worden ontdooid en zullen de heffingen omhoog gaan.

“Teneinde te voldoen aan de richtlijn, moet worden gezorgd voor een stelsel dat zoals gezegd niet de voorkeur heeft van het kabinet, namelijk een billijke compensatie voor de rechthebbenden voor schade die voortvloeit uit het maken van thuiskopieën."

Nieuw SONT overleg

Teeven schrijft dat de bal nu bij overlegorgaan SONT ligt, die opnieuw moet gaan onderhandelen over hoeveel heffing op welke dragers moet komen. De staatssecretaris ziet de bui al hangen dat de electronicabranche, die waarschijnlijk nieuwe heffingen moet gaan ophoesten, zal weigeren om aan tafel te gaan zitten.

“Ik doe een dringend beroep op de vertegenwoordigers uit de elektronicabranche om deel te nemen aan de besprekingen die binnen de SONT plaatsvinden over een nieuw stelsel. De kans op een evenwichtige regeling die rekening houdt met de betrokken belangen is groter naarmate meer SONT partijen deelnemen aan dat overleg. Deelname aan het overleg is dus ook in het belang van de elektronicabranche."

En als stok achter de deur: “Ook zonder het advies van deze branche zal ik het advies van de SONT zeer serieus nemen." In de herfst verwacht Teeven met een algemene maatregel van bestuur (amvb) de uitbreiding van de thuiskopieheffing voor 2013 te regelen.

Alhoewel Teeven het in de brief formeel alleen over een hervorming heeft, legt het ministerie van Justitie uit dat het in principe om een uitbreiding gaat. "De verwachting is dat er ook andere heffingen komen. Dat is omdat het kopieergedrag ook verschuift, en zo blijft er een link naar de praktijk", aldus de woordvoerder. Op welke dragers hoeveel heffing komt is nu aan de SONT om te onderhandelen. Maar de SONT geeft advies, de uiteindelijke beslissing is aan de staatssecretaris. Wel kan de Tweede Kamer er 'nog wat van vinden' middels een nahangprocedure.

Staat in cassatie tegen NORMA

De beslissing om de bevriezing op te heffen staat geheel los van de rechtszaak die NORMA van de Staat won, benadrukt Teeven. Afgelopen maart oordeelde het Hof dat de Staat al jaren onrechtmatig handelt door de thuiskopieheffing niet uit te breiden naar harddisks. Die zaak gaat door naar de Hoge Raad, omdat de Staat inmiddels heeft besloten om in cassatie te gaan.

STOBI en FIAR, twee organisaties die de hardwaremakers vertegenwoordigen, waren nog niet bereikbaar voor commentaar. Stichting de Thuiskopie komt op zijn vroegst morgen met een reactie, laat een medewerker weten.