“Terechte vragen, die allemaal aan bod komen in het wetsvoorstel waar staatssecretaris Teeven aan werkt”, vertelt de woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de speerpuntenbrief van staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer wordt niet een algeheel downloadverbod ingesteld. Een gedoogbeleid lijkt er deels in te zitten.

‘Kleine downloader’ buiten schot

Teeven schrijft namelijk dat er geen handhaving van het downloadverbod zal zijn bij consumenten “die op beperkte schaal bestanden up- en downloaden”. Aanpak van ‘de kleine downloader’ zou namelijk niet effectief zijn. Wat dan de definitie van ‘beperkt’ is, en of dat een harde dan wel relatieve definiëring is, is niet bekend. Dat is namelijk nog geheel niet bepaald.

De vooruitgang in techniek zou een harde, vastgelegde definitie binnen enkele jaren al achterhaald maken. Wat nu een grote download is, zal over enige tijd een kleine download zijn. De woordvoerder erkent dit en zegt dan ook dat Teeven de technologie meeneemt in zijn wetsvoorstel, dat “dit jaar nog” komt. Daarin wordt dan ook een definitie opgenomen.

Nog uitwerken

Eerst worden de maandag geopenbaarde plannen besproken met de Eerste en Tweede Kamer. “Teeven wil nu horen hoe de Kamer erover denkt. Daarna zal hij het uitwerken.” Op dit moment is er dus nog geen notie van waar de grens ligt tussen ‘beperkt’ en ‘grootschalig’ down- en uploaden.

De bespreking gebeurt in een Algemeen Overleg, dat volgens de woordvoerder van Justitie “waarschijnlijk komende maand al plaatsvindt”. Er is echter nog geen vaste datum voor die bespreking. Na de behandeling wordt het wetsvoorstel opgesteld, waarna een consultatieronde volgt. Die duurt meestal enkele weken, maar ook dat kan uitlopen. Toch is de verwachting dat het wetsvoorstel in de loop van dit jaar rond is.

NAW-gegevens downloaders

De staatssecretaris belooft ook wettelijke waarborgen om de persoonsgegevens van burgers te beschermen tegen opeising door (civielrechtelijk) aanklagende partijen. Dat zijn dan de rechthebbenden van het materiaal dat door die consumenten is gedownload uit illegale bron. “Afgifte mag alleen aan de orde zijn als de rechter heeft vastgesteld dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige auteursrechtinbreuken”, schrijft Teeven.

Ook dan mag dat opvragen van bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats (NAW) van individuele down- en uploaders alleen in laatste instantie. “Als het niet mogelijk is gebleken om de websitebeheerder of de hostingprovider effectief aan te spreken.”

De downloader komt dus pas in beeld als de illegale bron, zoals The Pirate Bay, zich onttrekt aan Nederlandse sommaties, aanklachten of veroordelingen. Onduidelijk is wat dat ‘effectief aanspreken’ concreet inhoudt. Of dat neerkomt op bijvoorbeeld offline gaan van de bewuste illegale bron, waar consumenten dan vandaan downloaden.

‘Consument niet ontzien’

Bovendien geldt de door Teeven geschetste persoonsbescherming dus niet voor ‘grootschalige’ down- en uploaders, waarvan de definitie dus nog niet is bepaald. Die ‘grootverbruikers’ kunnen wel makkelijker of eerder aangepakt worden. Hoe dat dan gebeurt, is ook nog onbekend. “Dat moeten we echt afwachten”, reageert de woordvoerder.

De Consumentenbond protesteert hier al tegen. Het stelt dat consumenten niet worden ontzien, ondanks Teevens belofte dat dit wel zo is. De staatssecretaris stelt namelijk dat het downloadverbod is gericht op de sites die illegaal gekopieerde content aanbieden. Die zogeheten illegale bronnen moeten beter aangepakt kunnen worden met de plannen van het kabinet. De Consumentenbond waarschuwt dat rechthebbenden met behulp van het nu voorgestelde downloadverbod ook juist consumenten kunnen vervolgen.

Jacht op downloader

Stichting Brein heeft al aangegeven zich te richten op de aanbieders, niet de afnemers. In juli vorig jaar heeft Brein-directeur Tim Kuik echter losgelaten de jacht op individuele downloaders niet uit te sluiten.

Dit ‘op aanwijzing’ van de rechter in de zaak van Brein tegen Ziggo, om toegang tot The Pirate Bay te laten blokkeren. De rechter stelde in het vonnis dat de aanpak van individuele downloaders minder verstrekkend is dan een algehele afsluiting van een site voor alle abonnees van een internetprovider. “Wij kunnen inderdaad ip-adressen gaan verzamelen”, zei Kuik toen.

Update:

Artikel aangevuld met informatie over door Teeven voorgestelde persoonsbescherming voor downloaders (laatste zeven alinea's).