De ministerraad ging vrijdag akkoord met het voorstel van staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken om een actieprogramma breedband in te stellen. "Een goede ontwikkeling van breedband in Nederland acht het kabinet van strategisch belang voor de economie", zo stelt het kabinet bij monde van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De overheid zal niet zelf nieuwe breedbandinfrastructuur en -diensten aanleggen en optuigen. Het kabinet beschouwt dat, in navolging van de door Paars-II ingestelde Expertgroep Breedband, nog altijd als een 'zaak van de markt'. Wel wil het kabinet 'stimulerend, faciliterend en regulerend' optreden: de overheid moet de ontwikkeling van breedband stimuleren. Daartoe wil het kabinet onder meer de 'regelgeving harmoniseren'. Op dit moment vormt de wet- en regelgeving bijvoorbeeld een probleem bij het graven - voor het leggen van nieuwe kabels. Verschillende gemeenten hanteren verschillende regels. Daarnaast wil het kabinet de kennis over breedband beter verspreiden. In het voorjaar van 2003 moet daarom het Breedband Expertise Centrum van start gaan. "Dit kleinschalige centrum zal de kennis en inzichten van (inter)nationale en lokale initiatieven bundelen, ordenen en op onafhankelijke en laagdrempelige wijze ter beschikking stellen", belooft het kabinet. Op de site van het ministerie van Economische Zaken is meer informatie te vinden over het actieprogramma breedband.