De partijen PvdA, PVV, D66 en SP gaan vanmiddag in een telecomdebat minister Kamp vragen telecomproviders klanten al na vier uur te compenseren bij een storing, meldt RTL Nieuws. Kamp stelde eerder voor een verplichting in te voeren waarbij na twaalf zonder belbereik en/of internet uur overgegaan zou worden tot een automatische vergoeding. Genoemde partijen vinden dit te lang duren.

Tweede Kamerleden van PvdA, PVV, D66 en SP wijzen erop dat consumenten al na vier uur recht hebben op een compensatie bij stroomstoringen. “Internet en bellen zijn net zo belangrijk, dus maak de termijn bij internet- en telecomstoringen ook vier uur”, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. De kortere termijn zou telecomproviders ertoe moeten bewegen meer te doen om langere storingen te voorkomen.

Renate Klever van de PVV gaat nog een stap verder en wil telecomproviders verplichten offline-tijd in euro’s terug te storten. Haar partij ziet niets in het idee van Kamp om de providers zelf te laten bepalen hoe ze de compensatie vorm geven. In het huidige voorstel zouden de providers extra beltegoed of met andere kortingen kunnen werken.

Telecomproviders zijn mordicus tegen

Klever vindt dat de compensaties direct in euro’s teruggestort moeten worden op de rekening van de getroffen klant. “Veel mensen hebben geen behoefte aan beltegoed”, zegt ze. “Daarom schieten we niets op met compensatie.”

In het eerdere voorstel staat dat klanten bij een storing tussen 12 tot 24 uur recht hebben op ten minste 1/30 van de maandelijkse abonnementskosten. Voor elk opeenvolgend etmaal dat de klant niet kan bellen of internetten, moet de telco ook 1/30 van de maandelijkse abonnementskosten teruggeven, zo luidt de minimale compensatieregeling.

Eerder liet ook de Consumentenbond weten deze regeling te summier te vinden. Telecomproviders zien sowieso niets in compensatieregelingen, omdat ze het te lastig vinden vast te stellen wanneer sprake is van storingen, bijvoorbeeld bij verminderde dekking of diensten die gedeeltelijk werken. Het commissiedebat over het de eerdere brief van Kamp (pdf) begint vanmiddag om 17.30 uur.

Beltegoed langer houdbaar

De Tweede Kamer bespreekt vanmiddag ook of beltegoed langer houdbaar moet blijven en diverse partijen lijken voorstander van regelgeving daarvoor, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De consumentenbond bood in april een petitie aan om de politiek op te roepen regels op te stellen om het beltegoed van mensen langer houdbaar te maken. Eerder lukte het de Bond niet om providers tot afspraken hierover te zetten.

Vooral de VVD is tegen een plan om een minimale tijdsduur aan tegoeden van belabonnementen te hangen. De partij meldt bij monde van VVD’er Bart de Liefde in het AD dat het niet aan de Tweede Kamer is om daar regels voor op te stellen. De partij lijkt meer voor zelfregulering en wil dat providers duidelijker communiceren over de houdbaarheid van beltegoeden. PvdA, CDA, D’66, PVV en SP lijken juist voorstander van een regeling om telco’s te verplichten om beltegoed langer houdbaar te maken.