Er is geen motie van wantrouwen ingediend tegen staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (VWS). De kamer gunt de veelbesproken ov-chipkaart nog één kans, zo bleek donderdag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Zowel de kamer als Huizinga zelf spraken tijdens het debat hun teleurstelling uit over de slechte beveiliging van de ov-chipkaart. Eind december werd duidelijk versleuteling van de chip eenvoudig te kraken was. Kamerlid Roemer van de SP en Duyvendak van Goenlinks typeerden de ov-chipkaart als 'een tikkende tijdbom'.

Steun

Toch bleek dat er nog altijd steun was voor het project. "Ik ben wel blij dat we nog steeds, kamerbreed, vinden dat we een goed project te pakken hebben", verdedigde Lia Roefs van de PvdA de kaart in de kamer. "Het positieve nieuws is dat de kaart niet meteen door iedereen afgeschoten is."

"Iedereen in ict-land weet dat een chip op een gegeven moment gekraakt wordt," vervolgde Roefs. "De staatssecretaris is niet verantwoordelijk voor het probleem maar wel voor de oplossing." De PvdA drong wel aan op snelle actie. "Er spreekt nog teveel een afwachtende houding uit het handelen van de staatssecretaris. Wij vinden niet dat dat past."

Verantwoordelijkheid afschuiven

Huizinga schoof de verantwoordelijkheid deels af op de vervoersbedrijven en gemeentelijke vervoerders zoals de GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam. Daarbij ging zij overigens voorbij aan de 129 miljoen euro die de regering in 2006 aan het project heeft toegezegd.

Toch beloofde zij de regie strakker in handen te nemen. Uiterlijk februari zal de staatssecretaris een noodplan presenteren waarin zij een oplossing aandraagt voor het geval dat er zich onoverkomelijke technische problemen voordoen. Ook zal Huizinga met spoed een actueel financieel overzicht van de plannen opstellen.

De ov-chipkaart moet in januari 2009 de strippenkaart vervangen. De NS zou later dat jaar overgaan tot het toepassen van de kaart.

Voor aanvang van het debat had SP-kamerlid Emile Roemer gedreigd met een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris. Het was echter de vraag of Huizinga wel verantwoordelijk is voor de problemen rond de invoering van de ov-chipkaart.