Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het vasthouden aan expliciete toestemming van internetters om cookies te ontvangen. Minister Kamp liet in een debat twee weken geleden dat dergelijke toestemming ook impliciet moet kunnen worden gegeven.

Impliciete toestemming genoeg

De SP diende een motie in om duidelijk te eisen dat impliciete toestemming onvoldoende is, maar die is vandaag door een Kamermeerderheid verworpen. Ook een motie om te 'betalen' (bijvoorbeeld met persoonsgegevens) om cookies te kunnen weigeren is afgewezen. De motie van de PvdA die stelt dat een toestemming wel een 'actieve handeling' van gebruikers vereist is echter wel aangenomen.

Minister Kamp van Economische Zaken werkt momenteel aan een wijziging voor de telecomwet nadat er steen en been werd geklaagd over onder meer de cookiemuur. Om een eind te maken aan de eindeloze cookiemeldingen vindt de minister dat het ook genoeg is als surfers die de melding een paar keer negeren daardoor impliciet cookietoestemming geven. De Kamer steunt die lijn, al blijft onduidelijk wat de PvdA-motie precies met een 'actieve handeling' bedoelt.

Wijzigingen minister volgen

Deze maand komt de minister met een wetswijziging om onder meer de first party analytische cookies toe te staan zonder toestemming. Kamp heeft eind vorig jaar de deur op een kier gezet om het plaatsen van deze cookies te gedogen binnen de huidige telecomwet en onderzoekt nu wat daarvoor is vereist.

Adverteerders zien graag dat Kamp zo'n eventueel gedoogbeleid uitbreidt naar affiliate cookies, waardoor adverteerders kunnen zien op welke website bezoekers op een banner hebben geklikt. Op die manier worden bijvoorbeeld uitgeverijen betaald voor het aantal kliks die de advertenties op een website opleveren.

Het is nog onduidelijk of voor de afgezwakte toestemmingsvereiste voor tracking cookies ook een wetswijziging nodig is, of dat dit via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan.