Tijdens een Kamerdebat bleek dinsdag dat regeringspartij PvdA niet langer wil vasthouden aan 1 september als harde deadline voor het EPD. Die datum leek PvdA-kamerlid Roos Vermeij volgens het ANP 'echt niet haalbaar'. Daarmee zou er een meerderheid van de fracties voor uitstel zijn.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) heeft met een nieuw uitstel een probleem, want in het regeerakkoord staat dat het EPD in 2009 moet worden ingevoerd. Het EPD werd al talloze keren op de lange baan geschoven.

Hackers

Onder meer SP, GroenLinks en D66 willen eveneens uitstel van de invoering van de EPD. Ze maken zich zorgen om de privacy van patiënten, de gebruikte ict-middelen en het lage draagvlak bij burgers. De GroenLinks-fractie opperde 'hackers' los te laten op de EPD-systemen om zo een beter beeld te krijgen van de beveiligingsrisico's.

De SP wil een nieuw onderzoek naar de gebruikte technologie en de privacywaarborgen. D66 wil eerst een nieuwe proef voordat tot invoering wordt overgegaan. Kamerlid Halbe Zijlstra van de VVD, dat wel pro-EPD is, zei dat het dossier 'alle elementen van een ICT-nachtmerrie' heeft.

Wilders is tegen

Afstel is vooralsnog niet aan de orde. Een Kamermeerderheid is nog steeds voorstander van de invoering van het EPD. De politiek praat al 15 jaar over het onderwerp. Alleen de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders vindt dat het EPD helemaal moet worden afgeblazen.

Via het EPD kunnen huisartsen, specialisten en apothekers informatie over patiënten en hun medicijngebruik raadplegen. Voor de invoering moet de Kamer een wet aannemen die regelt dat alle zorgverleners op het systeem zijn aangesloten. Huisartsen morren nog steeds over hun deelname aan het EPD. Minister Ab Klink van Volksgezondheid gaat binnenkort weer met de huisartsen in overleg.

Jarenlange kritiek

De afgelopen jaren is er veel kritiek gekomen op het EPD. Zowel ict-experts als artsen die het systeem al hebben gebruikt uitten onder andere privacyzorgen. De Leidse bestuurskundige Wouter Mensink zegt dinsdag in het NRC Handelsblad dat de Kamer ook eens moet discussiëren over de vraag wat de overheid nog meer gaat doen met de patiëntgegevens die via de EPD-systemen worden verzameld.

Volgens Mensink kan het EPD ook worden gebruikt om medische fouten op te sporen. "Je kunt vergelijkingen tussen ziekenhuizen maken, tussen artsen. In welk ziekenhuis zijn welke behandelingen het meest succesvol? En met een goed gevulde database kun je ook sneller zeldzame bijwerkingen van medicijnen opsporen."

Geanonimiseerde data

Mensink, die promoveert op een onderzoek naar onder andere het EPD, stelt dat het digitale dossier uiteindelijk een bredere inzet kan krijgen door het anonimiseren van de data, zodat ook anderen dan zorgverleners er bij kunnen. Volgens de bestuurskundige stond in de EPD-stukken eerder al een plan medische data te koppelen aan economische gegevens.

Dat zou kunnen leiden tot kosten-batenanalyses. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand van 90 met hartproblemen geen nieuwe heup krijgt, omdat die te duur is of dat verzekeraars premies kunnen verhogen. "De Kamer moet niet instemmen met het elektronisch patiëntendossier, zolang deze witte vlekken bestaan", aldus Mensink in de krant.

Meer dan 330 duizend mensen maakten eind vorig jaar bezwaar tegen uitwisseling van hun medische gegevens.