Dat blijkt uit het debat dat vanmiddag in het parlement werd gevoerd. Aanleiding is het weglopen van diverse consumentenorganisaties uit het overleg rond de invoering van de kaart.

Onvrede bij oppositie

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema vraagt de staatssecretaris om de regie terug te nemen. Volgens haar zijn het niet alleen de vertrekkende consumentenorganisaties die ongelukkig zijn. Ook regionale overheden zijn kritisch en zouden "mordicus tegen" afschaffing van de strippen kaart te zijn.

"Wij willen dat er gezorgd wordt voor een kraakvrije chip", stelt Halsema. SP-kamerlid Emile Roemer resoneert de kritiek en stelt cynisch vast dat "de belangen van de reizigers worden opgeofferd voor de belangen van de vervoersbedrijven."

Negatief saldo

"Hoeveel saldo hebben we nog?", vroeg SGP-kamerlid Kees van der Staaij zich af. Hij ziet lede ogen aan dat het vertrouwen "verkruimelt". "Er is een aanvalsplan waar niets mee is opgelost, geen Kist-rapport (over de financiering extra kosten van de beveiligingsproblemen - redactie), geen migratieplan, geen financieel plaatje", concludeert VVD-er Paul de Krom. "In plaats van een motie van wantrouwen die het toch niet haalt, kan de staatssecretaris de portefeuille naar zich toetrekken."

Vooral meer regie

De coalitiepartijen waren minder kritisch, maar willen vooral snel doorgaan met uit invoeren van de OV-chipkaart. Wel roepen de partijen op om meer regie. In de brief vragen de consumentenorganisaties vraagt om regierol aanvalsplan aan te scherpen", stelt CDA-kamerlid Jan Mastwijk.

De staatssecretaris stelt in de beantwoording wel aan de slag te zijn met een regiegroep, maar dat zij geen harde middelen heeft om in te grijpen. Als Halsema voorstelt de bevoegdheden op te rekken, zegt Huizinga daar niets voor te voelen. Een motie hierover ontraadt de staatssecretaris. Ook voor de suggestie om de "subsidiekranen" te gebruiken om invloed uit te oefenen ziet ze niet zitten.

De Krom zou het liefst zien dat het dossier naar Minister Eurlings gaat "als de staatsecretaris blijft zitten." Omdat af te dwingen diende hij een motie in. "Ik denk dat we doodmoe zijn van dat gemodder." Zijn PVV-evenknie Barry Madlener vraagt zich sterk af of Huizinga nog wel de juiste vrouw op de juiste plaats is en stelt vast dat het project lijkt op bestuurlijke spaghetti. Huizinga zegt de motie te zien als een compliment voor haar collega, maar ontraadt hem wel.

Techniek of mensen tegen zwartrijden

Ook werden er moties ingediend om het zwartrijden in Rotterdam aan te pakken. Voor de VVD en de PvdA is het reden om zo snel mogelijk de strippenkaart af te schaffen, terwijl de rest van de oppositie dit niet een technologisch probleem vindt. "Zwartrijden komt omdat er geen controles worden uitgevoerd", denkt PVV-kamerlid Madlener. "Zwartrijden daar kun je ook mensen voor inzetten", meent Halsema.

Wat gaat gebeuren blijft onduidelijk, omdat Huizinga nog moet oordelen over het verzoek de strippenkaart af te schaffen in de maasstad. Zij belooft over vier weken een beslissing te nemen. Een van de onderdelen in de beslissing is een onderzoek naar klanttevredenheid. Volgens de SP is dat een unfair onderzoek, omdat niet wordt gekeken naar alle bezitters van een chipkaart, maar alleen naar de regelmatige gebruikers. Voglens hem zijn dat nog geen 40 procent van de bezitters van de betaalkaart.

Problemen voor blinden

Ook is er veel kritiek in de kamer over de zwakke positie van vooral blinden en slechtzienden, die problemen hebben met de poortjes, controleren van het saldo, inzage in wat een reis heeft gekost en het opladen van de kaarten.

Op een vraag van D66-kamerlid Boris van der Ham waarom de staatssecretaris wijst ze op de procedurele gang van zaken. "Daar zijn overleggen voor, die ik niet allemaal bijwoon", betoogt ze. "Zo gaat dat." Wel zegt ze de frustratie te begrijpen dat het zo langzaam gaat en dat ze begrip heeft voor de motie.

Volgende week belooft de staatssecretaris overleg te voeren met de betrokken consumentenorganisaties om zo snel mogelijk toch verder te kunnen gaan. De problemen zijn oplosbaar, omdat volgens haar het opstappen vooral een signaal is.

Moties kansloos

In het debat werden diverse moties ingediend, die echter geen van allen een meerderheid halen. Zo komt er geen onafhankelijk onderzoek naar de OV-chipkaart in Rotterdam, komt er geen garantie dat er geen prijsstijging voor individuele reizigers kot, wordt de OV-chipkaart geen nationaal vervoersbewijs onder verantwoordelijkheid van Huizinga en komt het dossier ook niet bij Camiel Eurlings.