De stemming over de hele Telecommunicatiewet is uitgesteld naar morgen. Het cookie-amendement voor de wetswijziging is dus aangenomen, maar de wijziging zelf formeel nog niet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is vóór, dus de verwachting is dat het cookieverbod er wel van komt.

Privacybescherming

Dat is dan inclusief de aanpassingen in het amendement van Kamerleden Van Bemmel (PVV) en Van Dam (PvdA). Zij hebben de strengere eis van 'ondubbelzinnige toestemming' teruggebracht in de wetswijziging. Die expliciete permissie is vereist voor het plaatsen van reclamecookies die het surfgedrag van consumenten in kaart brengen.

Ook vallen cookies dan formeel onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenslotte voegt het amendement, van Kamerleden Van Bemmel (PVV) en Van Dam (PvdA), nog een uitlegzin over cookies toe aan de cookiebepaling in de wijziging van de Telecommunicatiewet.

Stemfout

Over die algehele wijziging wordt morgen pas gestemd. Volgens de agenda zou dat ook vanmiddag gebeuren, maar een stemfout van de PvdA heeft die behandeling afgebroken. Die fout is gemaakt door Kamerlid Van Dam.

Netneutraliteit

Dat is het amendement voor netneutraliteit, dat telecomaanbieders verplicht om internetverkeer 'neutraal' door te geven. Filteren, vertragen of blokkeren van bepaalde diensten, zoals sms-killer WhatsApp of telefonieconcurrent VoIP, is dan verboden. Aan dat amendement is door de SGP nog een subamendement toegevoegd, waarbij filtering om religieuze gronden wel is toegestaan.

Bij het afhameren in de Tweede Kamer van de vele amendementen voor de wetswijziging heeft de PvdA een fout gemaakt: het heeft vóór het SGP-subamendement gestemd terwijl het tegen had willen stemmen. "Dit maakt ruimte voor Christen-filters", tweet Van Dam over zijn eigen fout.