De stemming over verschillende amendementen van de Telecomwet is uitgesteld. De beslissing over onder andere netneutraliteit is verplaatst naar volgende week. De SP vroeg om uistel omdat er onduidelijkheid heerst over verschillende amendementen. Volgens SP is vooral het cookie amendement “op laatste moment ingrijpend veranderd.”

Onduidelijkheid over cookieregels

Het wijzigingsvoorstel voor de cookiewet is ingediend door PVV´er Jhim van Bemmel, volgens hem wijkt het uiteindelijke voorstel nauwelijks af van de eerste versie, maar hij steunt het uitstel om de zaken te verduidelijken. Er is onduidelijkheid over de reikwijdte en impact van de cookieregels.

Cookies zijn kleine bestandjes die websites in de browser zetten. Die worden gebruikt om verschillende redenen, sommige puur functioneel, andere meer commercieel. Meestal doet de website dit zelf, maar er zijn ook zogenaamde third party cookies. De vraag is nu wanneer, hoe vaak en voor welke soort cookie de gebruiker ‘ondubbelzinnige’ toestemming moet gaan geven.

De afgelopen dagen voerden de Uitgeversbond, adverteerdersclub IAB en ICT-Office nog een laatste lobby-offensief. Dat had effect, want indieners PVV, D66 en PvdA sleutelden de afgelopen dagen nog aan het amendement. Hierdoor werd de precieze inhoud van het amendement te onduidelijk voor de SP.

Nieuw voorstel SGP netneutraliteit

Omdat er nog wordt gesteggeld over cookies, wordt ook de stemming over andere amendementen, zoals netneutraliteit uitgesteld. Eerder vandaag werd bekend dat de SGP over die kwestie een eigen subamendement heeft ingediend, dat gefilterd internet mogelijk maakt. Filteren moet volgens de partij alleen toegestaan worden "op grond van door de abonnee gespecificeerde ideologische motieven."