Een motie van die strekking van het VVD-kamerlid Fadime Örgü werd donderdagmiddag met algemene stemmen aangenomen. In de motie vraagt de Tweede Kamer de regering om er bij de Europese Commissie op aan te dringen om de richtlijn voor softwareoctrooien terug te trekken, 'zodat de mogelijkheid ontstaat een verbod op triviale softwarepatenten integraal op te nemen in de nieuwe regeling voor gemeenschapsoctrooien'. "De motie zorgt dat de bestaande richtlijn van tafel gaat en dat de besprekingen over het softwarepatent over moeten worden gedaan", vatte PvdA-kamerlid Martijn van Dam de motie van Örgü voor aanvang van de stemming samen.

Richtlijn

De motie van Örgü is opmerkelijk. De VVD was tot nu toe de belangrijkste voorstander van de softwarepatentenrichtlijn in de Tweede Kamer. "Ik heb nog steeds geen probleem met het politiek akkoord zoals dat er nu ligt", stelt Örgü na afloop van de stemming. "In het Europees Parlement zal er echter nooit een meerderheid komen voor dit voorstel. Ook niet van mijn eigen partij, de liberalen." Volgens Örgü betekent haar motie niet dat de Nederlandse regering aanstaande maandag tegen het huidige voorstel voor softwarepatenten moet stemmen. "Wat mij betreft komt het voorstel gewoon als hamerstuk op de agenda." "De dag daarop moet de staatssecretaris echter het initiatief nemen om de Europese Commissie ertoe te bewegen om met een nieuw voorstel voor een gemeenschapsoctrooi te komen. Daarin moet het huidige voorstel worden geïntegreerd", stelt Örgü. Örgü en Kees Vendrik (GroenLinks) hebben de regering verzocht om in een brief te laten weten hoe zij van plan is de motie uit te voeren.