De zaak draait om minimaal 366 inbraken in het computersysteem van de GPD door voorlichters van het Ministerie van Sociale Zaken. Zij lazen ongepubliceerde artikelen en gaven de persdienst voor publicatie ongevraagd hun commentaar. De hoofdverdachten Sylvia M. en Hans van S. zijn inmiddels op non-actief gezet. Tegen hen loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Donderdagavond werd in de Tweede Kwamer gedebatteerd over het oneigenlijk gebruik door voorlichters van het ministerie van Sociale Zaken van het systeem van de GPD. De aanvrager van het debat, het SP-kamerlid Arda Gerkens, vreest dat het probleem illustreert dat er iets mis is met de cultuur op het ministerie van Sociale Zaken.

Gerkens wil weten in hoeverre Minister Piet-Hein Donner van de inbraken op de hoogte was, voor het bekend worden daarvan. Gerkens vraagt zich af of de spindoctor-cultuur ook op andere ministeries speelt.

Datzelfde vraagt de Partij voor de Vrijheid zich af. De partij van Geert Wilders spreekt van ┬┤bananenrepubliek-toestanden┬┤. De Partij van de Arbeid wil weten of de interne onderzoeken van het ministerie ook met de Kamer worden gedeeld. Het PvdA-kamerlid Heerts zegt dat zijn regeringsfractie de toekomst van Donner somber inziet als het onderzoek een slecht beeld oplevert. De VVD vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de medewerkers kennelijk dachten dat zij goed deden aan dit handelen.

Alleen het CDA in de persoon van Joop Atsma heeft geen vragen en stelt dat de minister en partijgenoot goed en adequaat heeft gehandeld. Voor de SGP is het incident 'natuurlijk naar' en voedt het de negatieve beeldvorming over ' Den Haag'.

"Ik betreur de aanleiding van dit debat ernstig", begint Minister Donner zijn antwoord. Hij zegt de discussie pas goed te kunnen aangaan als de onderzoeken zijn uitgevoerd. De bewindvoerder zegt dieper op de zaak in te zullen gaan als er meer duidelijkheid is.

Toch stelt de minister nu al dat hij pas afgelopen vrijdag op de hoogte werd gebracht van de inbraken. Donner erkent een portret te hebben gezien dat hij kreeg van de directeur Communicatie, die in de veronderstelling was dat het al een gepubliceerd stuk betrof. Volgens Donner is het niet duidelijk of deze weet had van de inbraak. Dat moet uit een intern integriteitsonderzoek duidelijk worden. De politicus zegt gewoonlijk niet te vragen naar de bron van een document en dat dat bij de artikelen ook niet is gebeurd.

Voor de SP is de zaak onverkwikkelijk. Daarom komt de partij met een motie voor een parlementair onderzoek. Het SGP-kamerlid Van der Vlies ziet niets in deze maatregel en verwijt Gerkens 'hijgerigheid' en wijst op de kans dat de mogelijkheid bestaat dat er niets meer aan de hand is dan dat "twee mensen stom lopen te doen." Ook minister Donner ontraadt de motie en meent dat dit slecht is voor de beeldvorming over de politiek.

Gerkens ziet echter een tendens en wijst erop dat de voorlichting van het ministerie soms meer lijkt op een propagandamachine, en dat de feiten niet altijd voorop staan. Voor haar is het helder dat als er 366 maal fysiek zou zijn ingebroken, er niet over een onderzoek gediscussieerd zou worden. In reactie op de kritiek van Donner wijst zij op de controlerende taak van de kamer. Aanstaande dinsdag wordt over de motie Gerkens gestemd.

Het is niet de eerste keer dat overheidsfunctionarissen zich aan computercriminaliteit schuldig maken. In oktober 2005 ontvingen ruim 200 agenten in de regio Rotterdam een waarschuwing. Zij probeerden het dossier van de toenmalig gearresteerde voetballer Robin van Persie in te zien, terwijl zij daar niet toe bevoegd waren.