De drie partijen hebben in afzonderlijk vragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Dit naar aanleiding van een uitzending van De Wereld Draait Door afgelopen week waarin de bekende advocate Bénédicte Ficq zegt last te hebben van iemand die net doet of hij haar is op Twitter. Ficq pleitte voor een nieuw artikel in het Wetboek van Strafrecht waarbij het aannemen van een andere naam op het internet strafbaar wordt gesteld.

In de vragen aan de minister komt naar voren dat de drie partijen wel wat voelen voor een dergelijke aanpak. In eerste instantie wordt Opstelten gevraagd hoe het zit met de aanpak van dergelijke “fake accounts" binnen de huidige wet- en regelgeving, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Voldoet de huidige wetgeving?

Daarbij stelt SP-Kamerlid Kooiman wel de vraag of het strafrecht erin voorziet dat er ook schade kan worden aangericht zonder dat de “identiteitsfraude" leidt tot oplichting, valsheid in geschrifte, smaad "of elk ander artikel in het Wetboek van Strafrecht". Als dat via de huidige wetgeving niet is aan te pakken, wil Kooiman in ieder geval een verplichting voor social mediabedrijven om de echte identiteit van de persoon achter de nepaccounts te achterhalen.

Kamerleden Berndsen en Schouw van D66 willen eigenlijk wel eerst weten of het gebruik van andermans naam op social media wel “identiteitsfraude" kan worden genoemd, en als dat inderdaad niet zo is, wanneer het wel onder dergelijke fraude kan worden geschaard. De PVV'ers Elissen en Van Bemmel willen zonder meer dat de minister het advies van Ficq opvolgt en artikel 310a van het Wetboek van Strafrecht, dat gaat over identiteitsfraude, aanpast.

Update 19.22: Daan Bonekamp, woordvoerder namens de Tweede Kamer-fractie van D66, zegt dat de partij "slechts informerende vragen" heeft gesteld aan de minister. "We willen weten welke mogelijkheden er al bestaan om dit tegen te gaan, of dat voldoende is en hoe hij aankijkt tegen strafrechtelijke vervolging." Hij vindt dat daaruit niet is af te leiden of D66 voor strafrechtelijke vervolging zou zijn. Op de vraag wat D66 gaat doen met de antwoorden zegt hij: "Eerst willen we een helder beeld van de juridische mogelijkheden."