Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verzoeken een 'nadere marktanalyse' uit te voeren naar de gevolgen van de ingeburgerde bundeling van computers en software op de consumentenmarkt.

Aparte prijzen

Die toezegging deed Heemskerk woensdag aan de Tweede Kamer op aandringen van de SP en GroenLinks. Aanleiding was een open brief die de Consumentenbond en internetvereniging ISOC dinsdag aan de Kamer stuurden. Zij pleitten daarin voor het apart prijzen van hard- en software, zodat de nu ontbrekende keuzevrijheid en prijsdoorzichtigheid voor de consument wordt verbeterd.

Door de standaard bundelverkoop van nieuwe computers met allerhande software "weet [je] niet wat je betaalt voor die software en het is niet duidelijk of en hoe je geld terug kunt krijgen", aldus de bond en ISOC. " Het is dus nodig en rechtvaardig om een verplicht prijskaartje en een geldterugregeling voor wie de meegeleverde software niet wil, snel in te voeren."

NMa moet ingrijpen

De linkse partijen steunden deze oproep van harte en preste de staatssecretaris zelfs tot ingrijpen door concurrentiewaakhond NMa. SP-kamerlid Arda Gerkens: "Het is gewoon koppelverkoop. De NMa negeert het al jaren, terwijl veel burgers klagen. Ik vraag me af, wanneer is iets een probleem in de ogen van de NMa?"

'Maar de NMa heeft de afgelopen jaren juist géén noodzaak gezien om in te grijpen', riposteerde Heemskerk. Bovendien, zo benadrukte de staatssecretaris, kan hij ingrijpen door de NMa helemaal niet afdwingen."De beslissing tot ingrijpen ligt bij de NMa zelf. Wel zal ik de mededingingsautoriteit verzoeken om een nadere marktanalyse uit te voeren naar de verticale integratie van hardware en software."

Anders dan persbureau ANP gisteren schreef, staat deze kwestie overigens geheel los van het 'Actieplan open standaarden en open source' dat woensdag in hetzelfde overleg door de Kamer werd goedgekeurd. Het actieplan gaat alleen over de overheid; de vermeende koppelverkoop van computers en software betreft de consumentenmarkt.

Consumentenbond blij

Is de Consumentenbond tevreden met de toezegging van de staatssecretaris? "Jazeker, we zijn er erg blij mee. Het actieplan open standaarden voor de overheid was een mooie aanleiding. Óns doel was het debat te verbreden naar consumentenzaken. Dat is ons gelukt, die strategie heeft gewerkt", aldus Ewald van Kouwen, woordvoerder van de Consumentenbond.

Dat het een 'nadere marktanalyse' wordt en geen rigoureus ingrijpen vindt Van Kouwen niet meer dan logisch. "We geven een denkrichting aan en zeggen, ga dat onderzoeken. Dat gaat nu gebeuren. En mocht de NMa geen heil zien of geen bevoegdheden hebben om handhavend op te treden, dan kan bijvoorbeeld ook de wetgeving worden aangepast. Voor dit onderwerp bestaat een breed draagvlak, daar is vrij makkelijk en snel een kamermeerderheid voor te krijgen."

NMa autonoom

Een woordvoerster van de NMa benadrukt tegenover Webwereld dat de beslissing voor een eventuele marktanalyse geheel aan de NMa is. "We zijn een zelfstandig bestuursorgaan, en als zodanig autonoom in onze afwegingen en keuzen om een onderzoek te beginnen. We wachten de argumenten en onderbouwing van het verzoek eerst af."