Dat bleek gisteren tijdens een debat van het actieplan “Nederland Open in Verbinding” (NOiV). De volksvertegenwoordigers discussieerden met staatssecretaris Heemskerk over de voortgang van de ambities rond open standaarden en open source.

Ontevreden

De kamer had lof voor de inzet van de staatssecretaris, maar stelde ook vast dat de wapenfeiten achterbleven. Ook Heemskerk zelf erkende ruiterlijk dat in 2008 te weinig voortgang zichtbaar was en vindt ook zelf dat er wel een tandje bij moest en denkt dat ook te hebben gedaan.

Door extra geld in het programmabureau te steken, hoopt Heemskerk grotere slagen te maken. Daarnaast is er nu aansluiting bij de open-sourcegemeenschap gezocht wat volgens hem ook tot een slagvaardigere uitvoering van het beleid moet komen.

Motie voor EPD en Rekeningrijden

Maar veel politici blijvensceptisch en willen dat het programmabureau zich nadrukkelijker met projecten gaat bemoeien. Daarbij wordt vooral gedacht om belangrijke projecten te gaan toetsen aan het actieplan. Specifiek is daarbij verwezen naar het elektronisch patiëntendossier en het rekeningrijden.

Om dit niet bij wens te laten, dienen de kamerleden Kees Vendrik (GroenLinks) en Martijn van Dam (PvdA) een motie om dit aan de regering te vragen. Zo'n voorstel kan in ieder geval ook rekenen op de steun van de SP. De staatssecretaris zegt ook zelf positief tegenover dit idee te staan.

Ineke Schop, programmamanager van het programma NOiV, reageert enthousiast over het plan. “Dat is hartstikke nuttig en vooral het EPD spreekt me heel erg aan”, vertelt ze aan Webwereld. Toch voorziet ze nog wel de nodige obstakels. “Dit is geen eenvoudige opgaaf, want we vragen mensen wel anders te denken. Je pakt ze toch een stukje autonomie af. Ze zullen de voordelen van het werken met open standaarden moeten inzien.”

Gemeenten dwingen

Ook gemeenten zullen het belang van die standaarden moeten zien. PvdA en SP waren erg bezorgd door de resultaten van het onderzoek naar de realisatie van het actieplan. Ruim 64 procent van de gemeenten zal naar verwachting eind dit jaar geen plan voor de uitvoering hebben, terwijl er juist is afgesproken dat 75 procent dit wèl zou hebben.

“Ik vind die resultaten echt onbevredigend. Je ziet nu dat er te weinig gebeurt”, verzucht PvdA'er Van Dam tegenover Webwereld. “Wat mij betreft moeten er op het gebied van open standaarden regels worden opgelegd aan gemeenten. Als ze dit niet zelf gaan doen, moeten we ze desnoods dwingen.”

Wetgeving

Dat dwingen is geen eenvoudige opgave, omdat gemeenten in principe autonoom zijn. Daardoor kan de kamer niet zomaar harde regels opleggen. Om dat wel te kunnen zou dan een wet moeten worden aangenomen.

Of het daadwerkelijk zover komt, is nog maar helemaal de vraag. Het maken van een dergelijke wet is een lange weg en ondertussen kunnen gemeenten nog altijd kiezen om vooral wel het actieplan te gaan uitvoeren.

De staatssecretaris heeft toegezegd later dit jaar een brief naar het parlement te sturen, waarin hij ook op de vragen en wensen van de kamer ingaat.