Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten. De Kamer volgt hiermee het advies van KPN-bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer die er tijdens een hoorzitting in augustus voor pleitte dat elk reguleringsbesluit van de OPTA in het vervolg vergezeld zou moeten gaan van een 'economische effectrapportage'. Volgens Scheepbouwer dreigt de OPTA dankzij de nieuwe Telecomwet te veel macht te krijgen. Hierdoor zou het minder aantrekkelijk worden om in Nederland te investeren. Door de OPTA te verplichten om bij elk besluit een uitgebreide motivering te geven, wordt de macht van de OPTA ingeperkt. In de motivering moet de telecomwaakhond onder meer uitleggen waarom een minder ingrijpende maatregel niet effectief zou zijn.