Inzet van de strijd is het artikel op Webwereld vanochtend, waarin werd gemeld dat de aanbesteding met de codenaam GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) erg stellig de indruk wekt richting Microsoft-producten te zijn geschreven.

Bevestiging in beeldvorming

Voor het Kamerlid Arda Gerkens (SP) bevestigt het verhaal wat de partij al vermoedt: "Dit bevestigt het beeld hoe ICT-aanbestedingen bij de overheid vaak gaan. Bestekken worden soms zo opgesteld dat naar de uitkomst bij voorbaat al vaststaat, zodat andere leveranciers weinig of geen kans maken."

Gerkens is geschrokken dat het bestek op Windows is geschreven. "We hebben net een prachtig actieplan rond open standaarden en open source en dan gebeurt dit", verzucht de politica. "Als het puntje bij paaltje komt blijkt het toch weer zo te zijn dat er voor een gesloten oplossing wordt gekozen."

Interpellatiedebat

Gerkens neemt dan ook geen genoegen met de gang van zaken en roept de minister op het matje: "Dit verhaal legt precies de vinger op de zere plek hoe het gaat met aanbestedingen. Dus ga ik een interpellatiedebat aanvragen met de minister van Financiën."

Gerkens wil ook van staatssecretaris Heemskerk weten hoe de vork in de steel zit. Zijn ministerie van Economische Zaken is de drijvende kracht achter het actieplan "Nederland Open in Verbinding", maar staat in de aanbesteding ook als afnemer genoemd.

Omstreden technologie

Als het aan de politica ligt, heeft de minister met zijn aanbesteding een moeilijk verhaal. "Dit zijn gewoon desktops en niet echt iets bijzonders. Wat is het probleem? Je kunt niet uitleggen waarom dit closed source moet zijn", zegt ze vurig. "Dan moet dat toch in lijn met het actieplan kunnen?"

Ook wil ze niets weten van de eis om Trusted Computing te ondersteunen als Nederlandse overheid. "Ik ben ervan geschrokken dat het gebruik van de Trusted Platform Module-chip tussen de wensen staat", zegt ze. Volgens Gerkens is het ondersteunen van een politiek zo gevoelig en omstreden technologie een onwenselijk signaal en politiek statement. "Dat mag niet op een overheidscomputer."

Aanbesteding stoppen

De gang van zaken heeft de SP behoorlijk geïrriteerd. Op de vraag wat zij van de toekomst van de aanbesteding verwacht verzucht ze: "Ik kan me niet voorstellen dat op deze manier de aanbesteding verder kan gaan!"

Spoeddebat

Inmiddels is bekend dat Gerkens niet de benodigde dertig medestanders in de Kamer heeft gevonden om het interpellatiedebat te laten doorgaan. Het SP-Kamerlid zet nu in op een spoeddebat. Of dit doorgaat hangt af van de verklarende brief die staatssecretaris van Financiën De Jager naar verwachting morgen aan de Kamer zal sturen.