Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft woensdagavond een motie ingediend tegen het korten van het EU-budget voor Digitale Agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes.

Eerder deze maand werd duidelijk dat er na onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie 1 miljard van de begeerde 9,2 miljard overbleef voor Digitale Agenda. Dat gooit voor veel ambitieuze plannen van Kroes roet in het eten.

'Korting is disproportioneel'

Onder leiding van D66 komt de Kamer in verzet. De ingediende motie van Alexander Pechtold kan op een meerderheid rekenen. VVD en Partij van de Arbeid onderschrijven dat “digitale economie cruciaal is om de EU in de toekomst concurrerend te houden en concurrerender te maken." De drie partijen noemen de korting van het budget in hun motie "disproportioneel."

Er moet alsnog meer geld naar Digitale Agenda. Dat is nodig om de breedbandplannen van Kroes gestalte te geven. Kroes wil onder meer snel breedband voor elke Europese burger in 2020. In een reactie op haar blog noemde ze het vastgestelde budget van 1 miljard een teleurstelling en wees de Eurocommissaris op het risico dat Europa op lange termijn digitaal achterblijft als competitief continent.

Nieuwe onderhandelingen

Daarbij krijgt zij nu steun van Nederland. De Kamer wil dat de regering strijd voor het verhogen van het budget in de richting van de eerder genoemde 9,2 miljard. Dat kan bij nieuwe onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement. Daarin moet vastgesteld worden waar het budget van de Europese Unie (in totaal 960 miljard) tussen 2014 en 2020 aan besteed wordt.