Naar aanleiding van het nieuws dat er geen Meldpunt en Brigade komen om het gebruik van open standaarden bij overheden te controleren, stelt SP-Kamerlid Arda Gerkens meteen Kamervragen aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

"De vragen zijn de deur al uit. Ik ben verbijsterd. Helemaal het feit dat wij niet op de hoogte zijn gesteld. Dat het is aangepast zonder dat Heemskerk ook maar de moeite neemt om een brief naar de Kamer te sturen", zegt Gerkens tegen Webwereld.

Geen controle meer

Heemskerk beloofde de Kamer in december 2007, na een motie van Martijn van Dam (PvdA), dat er een Brigade Open Standaarden en een Meldpunt Gesloten Standaarden zou komen. De brigade moet analoog aan de 'Kafka Brigade' die speurt naar overbodige bureaucratie, actief het gebruik van open standaarden in alle overheidsgeledingen najagen. Het 'Meldpunt Gesloten Standaarden' ligt in het verlengde hiervan. Hier zal elke burger kunnen klagen over vermeend overbodig gebruik van gesloten standaarden.

Gerkens is vooral verbolgen over het feit dat het Meldpunt Gesloten Standaarden er niet komt. Dat kon vooral lagere overheden prikkelen om het Actieplan uit te voeren. "Maar wat ik ook heel ernstig vind is dat de NOiV eigenlijk nu zegt, nou we kunnen niks met die lokale overheden, want we hebben geen dwangmiddelen, dus laten we het maar vallen. Terwijl er wel afspraken en bestuurlijke akkoorden liggen."

Versmalling

"Het lijkt erop dat het NOiV zijn taken aan het versmallen is, maar wat daar dan achter ligt, ik weet het niet. Ze lijken zich nu meer te richten op de ministeries, terwijl die al het verste zijn. Ik vind het een zwaktebod", concludeert Gerkens.

De SP wil zo snel mogelijk met Heemskerk om tafel om duidelijkheid over de kwestie te krijgen. "Wat klopt hiervan? En waarom wisten wij dit niet? Nu moeten we het weer via de pers vernemen. Dat is erg vervelend", reageert het Kamerlid op de nieuwsmelding door Webwereld.

PvdA'er Martijn van Dam, die destijds de moties voor het Meldpunt en de Brigade heeft ingediend, is niet bereikbaar. Ook het programmaburo NOiV was onbereikbaar voor commentaar. Het Ministerie van Economische Zaken kan nog geen inhoudelijk commentaar geven op de kwestie.