Dit blijkt uit schriftelijke vragen die Tweede-Kamerleden Martijn van Dam (PvdA) en Kees Vendrik (GL) woensdagavond aan de minister hebben gesteld. Aanleiding voor de vragen is een publicatie op WebWereld eerder deze week waaruit blijkt dat diverse printerfabrikanten een verborgen code toevoegen aan kleurenafdrukken. Deze unieke code kan opsporingsdiensten wereldwijd helpen bij het traceren van bijvoorbeeld vervalsers. Met hulp van de printerfabrikant is via de code te achterhalen in welk land en aan welke distributeur een specifieke printer is geleverd. Bij deze distributeur is bekend aan welke computerwinkel de printer is doorverkocht. Met een beetje geluk kan bij de winkel vervolgens worden achterhaald aan wie de machine is verkocht. Hoewel de twee politieke partijen het opsporen van criminelen toejuichen, menen zij dat consumenten moeten worden geïnformeerd over de verborgen code.

Duidelijkheid

"Briljant dat men op deze manier criminelen kan opsporen, maar schandalig dat consumenten hiervan niet op de hoogte zijn gebracht", aldus Van Dam eerder deze week tegenover WebWereld. "Je hoort consumenten te informeren over dit soort dingen. Als de fabrikanten dit naar aanleiding van het WebWereld-bericht niet doen, dan moet de politiek ze dwingen duidelijkheid te verschaffen." Van Dam en Vendrik willen daarom van Brinkhorst weten om welke printers het precies gaat. Ook vragen de politici zich af of Brinkhorst meent dat een herleidbare code de privacy van consumenten kan schaden. Tot slot willen ze van de minister weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat printerfabrikanten het publiek op de hoogte brengt van het bestaan van de verborgen code.