De affaire begon toen Webwereld onthulde dat aan een onderzoek over open-sourcesoftware een ander, niet gepubliceerd onderzoek vooraf was gegaan. Dit was van de hand van professor Strikwerda.

Het artikel was aanleiding voor de kamerleden Kees Vendrik (GroenLinks) en Arda Gerkens (SP) om de minister om opheldering te vragen. Inmiddels zijn de vragen beantwoord en werd al duidelijk dat de antwoorden strijdig waren met verklaringen van betrokkenen.

Brief OSOSS

Zo schreef Pechtold dat het onderzoek naar de juridische aspecten moest worden gezien als het schrijven van een brochure en 'het uitbrengen van een dergelijke brochure onder verantwoordelijkheid van de overheid bleek op korte termijn niet haalbaar'.

Uit een Engelstalige brief, in handen van de Webwereld-redactie, van OSOSS gericht aan de betrokkenen in het onderzoek en ondertekend door programmamanager Marc Bressers blijkt dat er wel degelijk een onderzoek was.

"Het uiteindelijke doel van het project was het landelijk publiceren van de resultaten van een juridisch onderzoek voor de publieke sector", schrijft Bressers. Over de reden dat het document nooit gepubliceerd werd, is hij vervolgens ook helder. "Echter, de manier waarop de heer De Pous (opsteller van het rapport - red.) de juridische aspecten analyseerde en beschreef, is volgens het programma OSOSS te complex voor de beoogde doelgroep, de it-managers en de it-professionals.'

Meer onjuistheden

Ook professor Strikwerda wijst op onjuistheden in de beantwoording van de vragen. Zo kloppen volgens hem de opmerkingen over de uitbesteding van de opdracht niet, waardoor er wel degelijk sprake zou zijn van twee rapporten: een niet gepubliceerde en een gepubliceerde versie.

Hij meent verder dat Pechtold het niet bij het juiste eind heeft als hij schrijft:

"Met NNI (Nolan Norton Institute – red.) is herhaaldelijk besproken dat het conceptrapport van Strikwerda de onderzoeksvraag onvoldoende beantwoordde."

"Integendeel: er is herhaaldelijk besproken dat het rapport van het NNI meer vragen beantwoordde dan in de oorspronkelijke onderzoeksvraag", betoogt Strikwerda. "De oorspronkelijke vragen zijn wel degelijk beantwoord, maar de antwoorden bevielen de ambtenaren niet."

Daarnaast wijst de wetenschapper erop dat een vraag over het afzwakken van passages niet is beantwoord. "Wel degelijk is gevraagd bepaalde passages, in het bijzonder het voorwoord, te schrappen door Bressers en Moeliker."

De SP is van plan naar aanleiding van deze nieuwe feiten samen met GroenLinks aanvullende vragen te stellen.