In het NRC Handelsblad van woensdag is te lezen dat het 'Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal' een monopoliepositie heeft wat betreft het tellen van de stemmen die uitgebracht worden via de Nedap-stemcomputers. Meer dan 90 procent van de stemmen worden in Nederland met behulp van de software van het bedrijf geteld. De Kiesraad concludeert dat er in feite zonder hulp van het bedrijf geen verkiezingen in Nederland gehouden kunnen worden.

Duyvendak wil nu van de minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten of zij op de hoogte is van de situatie en of zij de mening van de Kiesraad deelt. Tevens wil Duyvendak weten of Ter Horst bereid is om maatregelen te nemen om de situatie tegen te gaan.

Onafhankelijke commissie

Uit correspondentie tussen de Kiesraad en Groenendaal blijkt dat de Kiesraad de broncode van de verkiezingssoftware wilde veilig stellen bij een zogenaamde 'escrow'-organisatie. Directeur van het bedrijf, Jan Groenendaal, heeft de Kiesraad gemeld de broncode van de verkiezingssoftware alleen te willen vrijgeven voor een garantie van honderd miljoen euro, voor het geval er iets mee gebeurt waar de escrow-organisatie niet voor aansprakelijk kan worden gehouden.

"Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen", aldus Duyvendak in zijn kamervragen. Duyvendak stelt dezelfde vraag aan de minister over het feit dat Groenendaal heeft geprobeerd Rop Gonggrijp van 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' uit de onafhankelijke commissie, die het verkiezingsproces onderzoekt, te houden. Op 10 november waarschuwde Groenendaal het ministerie dat het bedrijf de werkzaamheden volledig neer zou leggen als Gonggrijp lid zou worden van de commissie.

De software van het bedrijf Groenendaal is nog nooit door een onafhankelijke instantie getest, dit ondanks een uitgebracht advies van de Kiesraad om dit wel te doen. Toen de minister uiteindelijk opdracht gaf om de ingebouwde software van de stemcomputers te controleren, kreeg Groenendaal een zeer grote rol bij de uitvoering hiervan.

Naast Duyvendak heeft ook de stichting 'Wij vertrouwen stemcomputer niet' in een open brief minister Ter Horst opgeroepen om al het nodige te doen om het vertrouwen in het kiesproces en de integriteit van de overheid te herstellen.