Rechtomteweten.nl is een site waarop mensen op postcodeniveau de kankerrisico's kunnen bekijken. Vooralsnog is het alleen een proef voor de regio's Rijnmond, IJmond en Nijmegen/Beuningen. Volgens de initiatiefnemers, de provinciale milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu, is de site een groot succes. Naar eigen zeggen hebben ze enkele honderden reacties ontvangen. Dit duidt er volgens Johan Wolsink van de Gelderse Milieufederatie op dat mensen de behoefte hebben om te worden geïnformeerd over milieu- en gezondheidsrisico's. "Het zou goed zijn als de overheid dit signaal oppikt en zelf de burger beter gaat informeren", aldus Walsink. "Een walmende schoorsteen waarvan je niet weet wat er uitkomt, veroorzaakt onrust." "Kennelijk voorziet Rechtomteweten.nl in een behoefte. Het zou dan ook jammer zijn als het hierbij blijft. Daarom bieden we de site ter adoptie aan overheden aan. Zij hebben de verantwoordelijk om inwoners te informeren. Wij hebben de aangetoond dat het kan."