Volgens Eugene Kaspersky, directeur van het gelijknamige Russische anti-virusbedrijf, zou internet zodoende een stuk veiliger worden. De verantwoordelijkheid voor internet zou niet langer bij de diverse internet service providers moeten liggen, maar bij de verschillende nationale overheden, zo stelt Kaspersky. De overheid kan internet hierdoor net zo beheren als andere publieke netwerken, zoals het (gemeentelijk) waterleidingnet, redeneert de directeur. "Als we ook in de toekomst een groot publiek netwerk als internet willen hebben, moeten er strenge gebruiksregels komen", aldus Kaspersky. Kaspersky pleit dan ook voor internetpolitie die de digitale snelweg kunnen controleren. Tevens zouden gebruikers een soort rijbewijs moeten hebben. "Zolang we die niet hebben, sterft internet een langzame dood. Internet is nu een snelweg zonder politieagenten en zonder rijbewijs."

Stapje verder

Het Britse anti-virusbedrijf Sophos reageert `positief' op de plannen van Kaspersky voor een internetrijbewijs. Paul Ducklin van Sophos wil zelfs een stapje verder gaan. Ducklin pleit bijvoorbeeld voor een nieuw veld in de ip-headers om nieuwkomers op het internet aan te kunnen duiden en vindt dat surfsnelheden voor nieuwkomers aan banden moet worden gelegd. "Ook zouden `newbies' de eerste twee jaar alleen Outlook Express in combinatie met Internet Explorer 4.0 mogen gebruiken", zo grapt Ducklin die het overigens allemaal niet zo'n vaart ziet lopen.