Portablegear neemt – met bronvermelding – complete artikelen over van nieuwssites als WebWereld, Nu.nl en Emerce. WebWereld-uitgever IDG wil dit een halt toeroepen en eist in een kort geding dat de hobbysite stopt met het kopiëren van artikelen. `Piraterij' en `diefstal' vindt de IDG-advocaat het. Christiaan Alberdingk Thijm van Solv-advocaten – eerder succesvol met het verdedigen van KaZaA - is het hier niet mee eens. "Je kan maar tot één conclusie komen. Volgens de huidige wetgeving mag het gewoon wat Portablegear doet. Simpel. Of je het eens bent met die wetten is weer een heel ander verhaal." De advocaat wijst hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad uit 1995 dat bekend staat als het `knipselkrant-arrest'. Hierin wordt gebruik gemaakt van de uitzondering in artikel 15 van de auteurswet. Deze uitzondering geldt onder andere voor papieren knipselkranten. Volgens Alberdingk Thijm is er geen reden waarom dit arrest ook niet van toepassing zou zijn op digitale kranten. De internetadvocaat geeft overigens toe dat je moreel tot hele andere conclusies kan komen. "Ik heb zelf juist een artikel geschreven naar aanleiding van het arrest waarin ik aangeef waarom ik het daar niet mee eens ben." Hierin pleit hij onder meer voor het aanpassen van de auteurswet omdat deze niet meer van onze tijd zou zijn. "De liefde voor het auteursrecht dient van twee kanten te komen: het publiek en de rechthebbenden. De enige wijze waarop het auteursrecht zijn maatschappelijke rol kan vervullen is indien het rekening houdt met zowel de belangen van het publiek als de belangen van de rechthebbenden. Fair use zou dit mogelijk maken", aldus Alberdingk Thijm destijds in zijn artikel.