De advocaat van KazaA, Christiaan Alberdingk Thijm, heeft `goede hoop dat hij het Gerechtshof te Amsterdam in het hoger beroep kan overtuigen het vonnis te vernietigen'. Dat valt te lezen in een verklaring die KazaA vrijdag naar de pers stuurde. Met de verklaring reageert KaZaA op de donderdag bekendgemaakte beslissing van rechter R. Orobio de Castro van de Amsterdamse rechtbank om zijn eerdere uitspraak dat het bedrijf moet stoppen met het inbreukmaken op auteursrechten te handhaven. KaZaA zegt teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. Orobio de Castro had op 29 november vorig jaar al bepaald dat KaZaA `zodanige maatregelen' moet treffen dat een einde komt aan het schenden van auteursrechten door de gebruikers van de bestandenuitwisseldienst. De rechter stelde een dwangsom van 100.000 gulden per dag vast. KaZaA had de rechter gevraagd zijn uitspraak toe te lichten, omdat het bedrijf naar eigen zeggen niet begreep hoe zij het vonnis moest uitvoeren. De rechter bepaalde donderdag dat de te treffen maatregelen neerkomen op de onmiddellijke stopzetting van de mogelijkheid de KaZaA-software te downloaden. Deze uitspraak zou inmiddels achterhaald zijn omdat KaZaA belangrijke bedrijfsonderdelen, waaronder de site waar de software wordt aangeboden, heeft verkocht aan het onbekende Australische bedrijf Sharman Networks. KaZaA stelt in zijn verklaring echter dat er weliswaar bedrijfsonderdelen zijn verkocht, `maar niet de aandelen'. Het bedrijf claimt dat er `geen enkel verband is tussen de verkoop van KaZaA en de juridische geschillen waarin het bedrijf is verwikkeld'. KaZaA zegt dan ook op dit moment geen reden te zien om de rechtszaak tegen Buma/Stemra niet door te zetten. Rechter Orobio de Castro bepaalde donderdag verder dat zijn vonnis internationaal rechtsgeldig is, wat betekent dat het aanbieden van de KaZaA-software wereldwijd moet worden beëindigd. KaZaA zegt hierover `verbaasd' te zijn. `Verheugd' daarentegen is KaZaA over het feit dat het verbod op het aanbieden van de software niet geldt voor de licentienemers van het bedrijf. KaZaA levert zijn technologie aan Morpheus, dat de zeer populaire uitwisseldienst MusicCity verzorgt, en aan het minder bekende Grokster. Buma/Stemra had op grond van het vonnis van 29 november geëist dat KaZaA ook hiermee zou stoppen.