De Koninklijke Bibliotheek (KB) werkt sinds 2010 samen met Google aan het digitaliseren van 160.000 rechtenvrije boeken uit de periode 1700 tot 1870. De zoekgigant neemt de kosten hiervoor grotendeels voor zijn rekening, maar claimt wel de commerciële rechten van de scans.

De KB mag de gedigitaliseerde boeken aanbieden via een eigen site, maar moet van Google voorkomen dat gebruikers ze verspreiden of commercieel gebruiken. Een onuitvoerbare taak om te controleren, volgens deskundigen.

Linken naar Google

De afgelopen vier maanden brainstormt de KB dan ook over de manier waarop het digitale publieke erfgoed moet worden aangeboden. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over het platform. "De eerste gescande boeken komen in de loop van januari online op Google Books", meldt KB-woordvoerster Mireille Kok. De KB heeft op dat moment dan nog geen platform om ze digitaal aan te bieden. “De KB zal bezoekers in de tussentijd doorlinken naar de scans op Google Books."

Volgens haar heeft het uitblijven van een platform ook te maken met de samensmelting van de KB met het Nationaal Archief. “We bespreken met het Nationaal Archief de mogelijkheid voor het aanbieden van alle gedigitaliseerde bestanden van beide instanties." Medio 2013 worden de twee instanties samengevoegd tot 1 organisatie.

Strikte voorwaarden

Eerder hield de KB het contract met Google geheim en konden mensen het alleen via een Wob-procedure inzien. Nadat Webwereld het contract via de Wob in handen kreeg bleek dat Google strikte voorwaarden stelt aan de KB.

De KB is onder meer verplicht om een beveiligingssysteem in te stellen dat gebruikers belet om digitale boeken te verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden, vermeldt het contract.

Update 12.27:

De KB benadrukt in een reactie aan Webwereld dat het uitblijven van het platform niets te maken heeft met de verplichtingen uit het Google-contract en dat het verband onterecht geïnsinueerd wordt.

Update 15.46:

Woordvoerster Mireille Kok laat Webwereld weten dat het platform voor de zomer actief zal zijn met daarop de eerste digitale collecties van de KB. Ze geeft verder niet aan wat dan wel de reden voor het uitblijven van het platform is.

Het aanvankelijk geheim gehouden contract tussen Google en de Koninklijke Bibliotheek, met daarin de verplichting voor e-bookbeveiliging: Google KB Binder1