Om de digitale bibliotheek toegankelijk te houden worden er afspraken gemaakt met eventuele rechthebbenden. Het is de bedoeling dat er door het overleg met houders van auteursrechten "een gezamenlijke nationale informatie-infrastructuur komt waarbinnen de mogelijkheden van de digitale wereld optimaal worden benut". Dit zegt directeur Savenije van de Koninklijke Bibliotheek (KB) Nederland tegen NRC Handelsblad.

Volgens Savenije is het digitale aanbod van informatie op dit moment nog te versnipperd. Daarom moeten alle Nederlandse bibliotheken hun aanbod gaan koppelen en doorzoekbaar maken via de KB. Iedereen kan zo toegang krijgen tot alle bibliotheekcollecties op één plek. Volgens Savenije bestaat een dergelijk systeem nog niet.

Tienduizenden websites

In 2013 moet 10 procent van alle Nederlandse tijdschriften, boeken en kranten zijn gedigitaliseerd, staat in het beleidsplan van de KB. Daarvan worden er volgens de plannen zestig miljoen zelf ingescand en de rest elders.

Ook gaat de KB meer dan tienduizend Nederlandse websites archiveren. Om welke sites het precies gaat is nog onduidelijk, de KB was niet direct bereikbaar voor commentaar. Naast eerder genoemde archivering wordt er ook minimaal de helft van Nederlands digitale publicaties, waaronder wetenschappelijke tijdschriften, opgeslagen. Het gaat om 20 miljoen documenten. In de komende jaren trekt de KB ongeveer 20 miljoen euro uit voor digitalisering.

Krantenpagina's

De KB is al langer bezig met digitalisatie. In 2006 maakte de bibliotheek bekend zo'n acht miljoen pagina's van dagbladen in te scannen en toegankelijk te maken voor het publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw.

De KB startte toendertijd ook een onderzoeksproject om tot een goede archiveringsmethode voor Nederlandse websites te komen. De Koninklijke Bibliotheek stelde dat de gemiddelde levensduur van een website slechts 75 dagen is. Het opslaan van websites is belangrijk omdat het "primaire bronnen voor alle mogelijke soorten van onderzoek" zijn. Daarnaast zijn het 'objecten met een historische en culturele waarde'.

E-depot

De puur digitale uitgaves en websites worden opgeslagen in het 'e-depot' dat bestaat sinds 2002 en wordt gebruikt voor de opslag van elektronische publicaties en cd-roms. De KB wilde in eerste instantie "ervaring opdoen met het selecteren, verzamelen, beschrijven, duurzaam opslaan en toegankelijk maken van Nederlandse websites om zo inzicht te krijgen in de technische, organisatorische, financiële en juridische aspecten van de webarchivering". Het lijkt erop dat deze fase nu is afgerond en de archivering kan beginnen.