De Koninklijke Bibliotheek krijgt van het door het kabinet ingestelde Innovatieplatform 12,5 miljoen euro subsidie voor het project.

De gedigitaliseerde kranten zijn een selectie uit titels die tussen 1618 en 1995 zijn verschenen. De KB wil in ieder geval de uitgaven van de 270 Nederlandse dagbladen digitaliseren, die gedurende die periode verschenen. Research-directeur van Hans Jansen van de Koninklijke Bibliotheek betreurt dat uit geldgebrek niet alle kranten uit de collectie van de bibliotheek gescand kunnen worden. "We hebben zeven kilometer kranten staan, waarvan ongeveer 15 procent kan worden gedigitaliseerd", aldus Jansen tegenover het NRC Handelsblad.

In 2008 moeten de eerste kranten online staan en over vijf jaar moeten alle pagina's via internet te raadplegen zijn. Naast landelijke titels zullen ook regionale en koloniale titels worden ingescand.

Het massadigitaliserings-project is wereldwijd het grootste in zijn soort. In de Database Digitale Dagbladen zal de inhoud van de kranten op trefwoord te doorzoeken zijn. De oude kranten liggen in zuurvrije dozen opgeslagen in het ondergrondse magazijn van de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheek zegt de papieren versies te blijven bewaren, maar "met het verstrijken van de tijd zal steeds meer papier tot stof vergaan", aldus Hans Jansen.

Het NRC Handelsblad meldt dat krantenconcerns niet enthousiast zijn over het project. De Telegraaf heeft zelf haar oude jaargangen ingescand en wil hier geld mee verdienen. PCM zegt zich ook nog te beraden over een commerciële exploitatie van oude krantenjaargangen.