De historische krantenpagina's zullen worden opgenomen in de Databank Digitale Dagbladen en daar op ieder woord in de tekst doorzoekbaar zijn, meldt de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Kwetsbaar materiaal

Vanaf 1618 - toen de eerste Nederlandstalige krant verscheen - tot aan de 20ste eeuw zijn er ruim 7.000 landelijke, regionale en lokale dagbladtitels uitgekomen. Een wetenschappelijke adviescommissie adviseert de bibliotheek over de selectie van de meest belangrijke titels.

Omdat de kranten van kwetsbaar materiaal zijn gemaakt, dreigt een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek verloren te gaan. Daarom wil de KB een groot deel van de collectie laten digitaliseren en voor iedereen toegankelijk gemaakt op internet.

Auteurswet als struikelblok

Bij de digitalisering van de 20ste-eeuwse kranten vormt de auteurswet een mogelijk struikelblok. De KB is daarom in overleg getreden met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en belangenbehartigers van freelancers en andere auteursrechthebbenden.