Uit een enquête onder de leden van de Netwerk Gebruikersgroep Nederland ( NGN) blijkt dat de waardering van het netwerk laag is, gemiddeld een 4,4 op een schaal van één tot tien. Het overgrote merendeel van de respondenten bestaat uit middelbare scholen en instellingen voor volwasseneneducatie. Het 'meest tevreden' zijn de ondervraagden over de geboden bandbreedte van het netwerk. Dit krijgt een rapportcijfer van 5,3. Voor de rest scoort Kennisnet onder het rapportcijfer 5. De ondervraagden zijn niet tevreden over de ondersteuning van Kennisnet. De helpdesk krijgt een 4,5. Ook de beschikbaarheid van de verbindingen (4,6) en de servers van Kennisnet (4,9) scoorden slecht. Nog ontevredener zijn de instellingen over de beveiliging van het netwerk tegen hackers (3,8), de opleiding en training van onderwijzend personeel (3,4) en de meerwaarde van kennisnet ten opzichte van andere netwerkleveranciers (3,5). De respondenten hebben er bovendien geen vertrouwen in dat Kennisnet zal meegaan met zijn tijd, en met nieuwe diensten en technieken de markt zal volgen. Het meest dramatisch scoort Kennisnet op de vraag naar prijs/prestatie-verhouding. De respondenten vinden Kennisnet weinig marktconform, met een 3,3 als gevolg. Veel scholen plaatsen hierbij de opmerkingen dat ze het geld liever elders hadden besteed. Een deel van de geënquêteerde leden geeft overigens aan geen oordeel over Kennisnet te kunnen vellen: men wacht nog steeds op aansluiting.