De stichting heeft minister Van der Hoeven (CDA) van Onderwijs in een brief geadviseerd om het contract met netwerkprovider Nl.tree niet te verlengen. Het contract loopt volgend jaar af. "Eén aanbieder kan geen antwoord geven op alle vragen uit het onderwijs", zo schrijft de stichting Kennnisnet. Vorige week luidde de stichting Kennisnet nog de noodklok over de subsidie die jaarlijks wordt uitgetrokken voor het scholennetwerk. Als de subsidies voor scholen flink naar beneden gaan, dreigen kleine scholen vanaf 2004 de internettoegang niet meer te kunnen betalen. Door iedere instelling tussen 2004 en 2007 zelf een contract te laten afsluiten met een internetbedrijf, kan dat veel kosten besparen. Hiermee wordt de kwaliteit van Kennisnet veilig gesteld, schrijft de stichting in de brief. Volgens Kennisnet, het netwerk dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met elkaar verbindt, hebben de onderwijsinstellingen behoefte aan meer flexibiliteit en keuzevrijheid bij beslissingen over de infrastructuur. Het advies is opgesteld na nauw overleg met het ministerie van OC en W, onderwijzers, operators en Nltree.