HostMerk is een initiatief van een aantal hostingbedrijven en internetondernemingen en moet duidelijk maken wat een consument van een hostingbedrijf mag verwachten.

"De afgelopen jaren is er door de sterke toename van websites een wildgroei ontstaan in het aanbod van webhosters", zegt Dillard Blom van HostMerk. "Hierdoor weet de consument niet meer wat hij kan verwachten."

Een bijkomend probleem is volgens de initiatiefnemers dat door deze wildgroei – en de veelal onpersoonlijke dienstverlening – het voor veel mensen niet duidelijk is met wat voor bedrijf zij in zee gaan.

"We merken aan onze klanten dat ze het vervelend vinden dat de markt niet transparant is. Dat stelt onze branche in een kwaad daglicht."

Om de onafhankelijk van de stichting te waarborgen, worden de keuringen verzorgd door compleet onafhankelijke mensen. "Zij gaan onder meer letten op de legaliteit van deelnemers, of ze bijvoorbeeld staan ingeschreven bij de kvk en in bezit zijn van een btw-nummer. Ook wordt gekeken naar de technische infrastructuur en de telefonische bereikbaarheid."

Geschillencommissie

De net opgerichte stichting krijgt bovendien een raad van deelnemers en een raad van advies om de stichting van repliek te kunnen dienen. "Deze mensen zullen ook eventuele geschillen behandelen, waardoor we dus een onafhankelijke geschillencommissie krijgen."

Volgens Blom zullen deelnemers moeten instemmen met de komst van deze geschillencommissie. Hierdoor hoopt HostMerk straks af te kunnen dwingen dat een uitspraak van deze commissie ook bindend is.

Achter de schermen

HostMerk kent momenteel een interim bestuur, bestaande uit Rik van Esser van NetAdvice, Paul Matthijs Lombert van Openregistrar en Dillard Blom van Odon Internet. Deze drie ondernemers zitten op persoonlijke titel in het bestuur en zijn recent tijdens een vergadering met enkele potentiële leden naar voren geschoven.

Het idee achter HostMerk is enkele maanden geleden ontstaan tijdens een discussie op Webhostingtalk.nl, aldus Blom. "Er hebben zich destijds zo'n twintig tot dertig bedrijven met het idee bemoeit. Een deel daarvan is afgelopen zaterdag aanwezig geweest op de vergadering."

Blom benadrukt dat de stichting formeel nog niet is opgericht ('op dit ogenblik worden de statuten geschreven'). De domeinnaam is daarom tijdelijk door een van de iniatiefnemers geregistreerd, licht Blom toe.

<i><b><FONT COLOR="#CC0033">Update</FONT>,15:00 uur:</b> Laatste alinea's toegevoegd.</i>