De stemmer uit Maryland protesteert hiermee tegen de door hem gesignaleerde corruptie binnen de politiek in zijn land. "Congresleden en senatoren verkopen hun stem ook aan de hoogste bieder. Democratie te koop!", zo legitimeerde de man zijn actie op eBay. In korte tijd steeg het hoogste bod van de oorspronkelijke 5 dollar tot meer dan 10.000 dollar. De veilingsite heeft het stembriefje van de zich 'apragmatic' noemende idealist inmiddels van haar site verwijderd. Volgens de lokale en landelijke wetten is het verboden stembewijzen te verkopen. Iedereen die in Maryland zijn stem aanbiedt loopt het risico op een boete van 10.000 dollar en een gevangenisstraf van een jaar. Iemand die een stem koopt wordt zelfs een boete van 2500 dollar en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar in het vooruitzicht gesteld.