Dat zegt Jochum de Graaf, namens het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), de projectleider van StemWijzer. De site sluit om 21.00 uur woensdagavond, tegelijk met de stembussen. Door de enorme belangstelling raakte de server van StemWijzer geregeld overbelast en was de site op een aantal momenten onbereikbaar. Op StemWijzer kunnen kiezers aan de hand van 25 tot dertig stellingen hun politieke voorkeur bepalen. De Graaf wijst er op dat de partijen zich op de verkiezingsdag zelf van propaganda-activiteiten moeten onthouden. `Maar bij ons kan de kiezer dan nog terecht.' Volgens de verstrekte stemadviezen gaan vooral de Leefbaren het goed doen. In de hoofdstad leidt Amsterdam Leeft met 12 procent en in het zuiden is maar liefst 26 procent van de verstrekte stemadviezen voor Leefbaar Eindhoven.

NCPN

De sociaal-democraten lijken bij de surfende kiezer niet geliefd. De PvdA krijgt slechts 6 procent van de stemmen in Amsterdam en Eindhoven en maar 4 procent in Groningen. Sommige scores zijn ronduit bizar, zoals 11 procent voor de neocommunistische NCPN in Groningen en slechts 4 procent voor GroenLinks Amsterdam. IPP benadrukt dan ook dat het overzicht van de verstrekte adviezen geen politieke barometer is. Resultaten voor grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht ontbreken, omdat die niet aan het initiatief van het politiek adviesbureau deelnemen. Het is de eerste keer dat een test voor de gemeenteraadsverkiezingen online staat. Bureau IPP begon bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1991 met een StemWijzer per diskette. Toen de test voor de parlementsverkiezingen in 1998 voor het eerst op internet verscheen, maakten daar ongeveer 6000 kiezers gebruik van. Op 11 maart gaat de test voor de landelijke verkiezingen van 15 mei online. De Graaf verwacht dat zeker `enige honderdduizenden' die laatste enquête zullen invullen. Daaraan mogen alle partijen uit de Kamer deelnemen, plus diegenen die op meer dan drie zetels in de peilingen staan.