Na het opstarten ziet het kind een kikkersloot met kikkers en lelies. Deze zijn gekoppeld aan applicaties die het kind kan gebruiken. Dari richt zich op kinderen van 3 tot 7 jaar. Eigen software installeren is overigens ook mogelijk: het betreft een pc met Windows XP. Wat betreft de hardware in de pc zijn er variaties mogelijk.

Klanten kunnen tevens voor drie jaar een onderhoudscontract afsluiten om de pc te laten onderhouden. Naast een jaarlijkse vergoeding van 90 euro exclusief btw, moet er ook een kilometervergoeding betaald worden van 0,28 cent per kilometer. In ruil hiervoor worden volgens de website 'logbestanden gecontroleerd op onvolkomenheden en wordt de pc opgeruimd en gedefragmenteerd'. Tevens worden de laatste Windows-updates en patches geïnstalleerd. Daarnaast mag er twee keer per jaar kosteloos gebruik worden gemaakt van de helpdesk.

De eerste order is binnen: eind mei worden er Kikkerdeklik-pc's geplaatst op 21 peuterspeelzalen, dankzij een subsidietraject van gemeente Den Haag.