Naast plaatjes met seks of geweld, ergeren kinderen zich ook regelmatig aan pesterijen of scheldpartijen op internet en virussen en spam, zo blijkt uit het Kids & Internet Onderzoek van de Nationale Kinderkrant, een uitgave van Future Network. Met het onderzoek wilde de organisatie een beeld schetsen van de ervaringen van kinderen op internet. Nagenoeg alle kinderen beschikken thuis over een pc en ook bijna alle kinderen hebben daar toegang tot internet. Eenderde van de kinderen heeft op zijn eigen kamer een pc. Volgens de Nationale Kinderkant vormt dit een extra risico omdat er dan nauwelijks toezicht is op wat de kinderen doen. De basisschoolkinderen gebruiken internet het meest om spelletjes te spelen. Daarna is chatten het populairste. Een site is volgens kinderen pas goed als die spelletjes, veel kleuren, plaatjes en prijsvragen bevat. Foxkids is voor de kinderen veruit de populairste website. Verder scoren Msn.nl, Kaboem, Futurenetwork en Spelletjes.nl. hoog bij kinderen tot en met twaalf jaar. "Opvallend is dat, wanneer we onze resultaten vergelijken met die uit het Jantje Beton onderzoek uit 2000, kinderen tegenwoordig internet meer lijken te gebruiken voor entertainment dan educatie", aldus de onderzoekers. De Nationale Kinderkrant hoopt met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het verantwoord internetgebruik onder kinderen.