Gore maakte zijn plannen bekend op een driedaagse conferentie in Washington (zie ook WebWereld van dinsdag) waar de overheid met diverse belangenorganisaties zoals de kinderbescherming en de FBI, sprak over de mogelijkheid om van het Internet een veilig èn opvoedkundig verantwoord medium te maken. De conferentie was een initiatief van president Clinton, die eerder dit jaar een nederlaag boekte toen het Hooggerechtshof de Communications Decency Act wegstemde. Met de wet zouden providers en informatie-aanbieder hoge boetes riskeren als ze onzedelijk, onfatsoenlijk of obsceen materiaal op het World Wide Web publiceren. Het hof vond de wet te breed van opzet en daarom in strijd met het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting. De Amerikaanse regering probeert het nu via een educatieve campagne die volwassenen leert hoe ze kinderen veilig over het Internet kunnen loodsen. De kreet `Think, then link' moet ondermeer ouders, onderwijzers en bibliothecarissen bewust maken van het feit dat het wereldwijde netwerk wel degelijk een gevaar voor kinderen kan vormen als ze `verkeerde' sites bekijken. Daarnaast moeten volwassenen erop gewezen worden dat er software op de markt is die bepaalde pagina's kan afschermen. Door middel van speciale bijeenkomsten op scholen en stadhuizen moet de boodschap `Think, then link' uitgedragen worden. Deze bijeenkomsten samen vallen met de activiteiten die in september worden georganiseerd aan het begin van het nieuwe schooljaar. Bovendien wordt er een speciale web-site opgezet. Politie en jusitie werken aan een CyberTipLine, een telefoonnummer waar mensen alarm kunnen slaan wanneer ze illegale zaken, zoals kinderporno, op het net tegenkomen. Ook krijgen politie-agenten, rechercheurs en medewerkers van het openbaar ministerie training voor het Internet om digitale oplichters in de kraag te vatten. Het Internet wordt steeds vaker gebruikt om oude oplichterstrucs uit te voeren als pyramide-spelen of valse talentenjachten.