Het Judiciary Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft afgelopen week twee wetsvoorstellen aangehoord die zich als doel gesteld hebben de grote hoeveelheid ongewenste e-mail aan te pakken.In beide voorstellen komt de eis om een werkend antwoordadres van de spammer toe te voegen, naar voren. Daarnaast moet het duidelijk zijn door wie de e-mail gestuurd wordt en waar deze vandaan komt. Met andere woorden: het moet mogelijk zijn om precies na te gaan van wie het mailtje komt. De verzender kan zich dus niet meer verbergen. Bovendien moet de ontvanger kunnen aangeven dat hij geen e-mail van het betreffende bedrijf wil ontvangen.Heather Wilsen, afgevaardigde van het Congres, wil nog een stapje verder gaan. In haar voorstel moet het voor de ontvanger van de ongevraagde e-mail mogelijk zijn om de spammer een rekening te sturen als schadevergoeding als de spammer geen gehoor geeft aan een herhaaldelijk verzoek om met het sturen van de berichten te stoppen. Deze bedragen zouden dan moeten liggen tussen de 500 en 50.000 dollar. De voorstellen hebben inmiddels tot de nodige bedenkingen geleid. "Het is niet altijd duidelijk welke mail wel en niet onder de noemer 'spam' valt", zegt Marc Lackritz van de Securities Industry Association. "Bedrijven weten op een gegeven moment niet meer of de e-mail informatievoorziening naar hun klanten wel of niet als spam betiteld kan worden. Dan kan een dure grap worden als mensen misbruik gaan maken van dit wetsvoorstel en alle 'spammers' gaan aanklagen of een rekening sturen."Het levert volgens hem alleen maar onnodige rechtszaken op. Maar Wilson ziet dat anders. Zij vindt dat iedereen het recht heeft om de spammer aan te klagen als hij zich niet aan een herhaaldelijk verzoek tot het stoppen van het versturen van e-mail houdt.Paul Misener, van Amazon.com en tevens woordvoerder van de National Retail Federation, een Amerikaanse detailhandelsorganisatie, vraagt zich af of gebruikers en providers wel zoveel macht mogen hebben. "Het is beter wanneer providers het recht hebben om de spammers die e-mailvoorschriften van de provider overtreden, aan te pakken. Desnoods met rechtszaken."