De NGN heeft dit gedaan naar aanleiding van het wijzigen van het licentiebeleid van Microsoft. Deze is vandaag ingegaan. Deze wijziging, waarbij het bedrijf is overgegaan van het verkopen van upgrades naar een abonnementsmodel, leidt volgens de gebruikersgroep voor veel bedrijven tot `exorbitante prijsverhogingen'. De NGN protesteert al langer tegen het nieuwe licentiebeleid. De NGN verzoekt de Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa) te onderzoeken of de wijzigingen van het licentiebeleid misbruik van Microsofts machtspositie oplevert. De NGN staat niet alleen in haar kritiek. Ook gebruikersverenigingen als TIF, Elite, Imis en Socitm hebben soortgelijke kritiek geformuleerd en zien zich hierin gesteund door onderzoeksbureau Gartner. Microsoft heeft tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de verzoeken de structuur aan te passen en heeft altijd volgehouden dat de wijzigingen zijn doorgevoerd in het belang van de klant. Sommige zouden zelfs goedkoper uitzijn. Dit is voor de NGN reden om een protest in te dienen bij de NMa. Deze moet nog bekijken of ze de praktijken van Microsoft zal onderzoeken. "Onze leden zijn woedend. Bedrijven moeten veel meer betalen per jaar en worden door Microsofts monopoliepositie op de desktop gedwongen te investeren wanneer Microsoft het bepaalt, ook al willen ze dit niet. Dat zet veel kwaad bloed", zo zegt Vincent Everts, voorzitter van de NGN, in een persverklaring. De NGN heeft berekend dat de prijs van het gebruik van Microsoft-software in de nieuwe situatie structureel rond de 25 en 30 procent van de nieuwprijs per jaar zal bedragen, vergeleken met 15 tot 20 procent in de oude situatie. Hierbij gaat de NGN uit van het iedere vier jaar doorvoeren van een upgrade.