Kortingswinkel.nl noemt zich `de grootse voordeelsite van Nederland' en biedt tegen gereduceerde prijzen een assortiment A-merken aan. Abonnees zullen automatisch elke week een nieuwsbrief van Kortingswinkel.nl ontvangen, zo heeft het bedrijf maandag per mail aan zijn nieuwe nieuwsbriefabonnees laten weten. "De response op deze mail is bemoedigend", aldus Edzard Gelderman van Kortingswinkel.nl. "Minder dan 5 procent heeft zich afgemeld en er worden veel meer bestellingen gedaan dan normaal." Kortingswinkel.nl kan de producten goedkoop aanbieden doordat het bedrijf groot inkoopt en een beperkt assortiment heeft. Daarnaast zegt het bedrijf geleerd te hebben van de `fouten van Max', onder meer met de levering van bestellingen. Kortingswinkel.nl bezorgt binnen een week.

College bescherming persoonsgegevens

De verkoop van klantgegevens is gebonden aan bepaalde regels, waar het College bescherming persoonsgegevens ( CBP) op toeziet. Het is echter aan de koper om te zorgen dat de wet wordt nageleefd. "Wij hebben de database mogen overnemen omdat wij ook een internetwinkel zijn met soortgelijke activiteiten als MaxFoodmarket. Wij gebruiken alleen de mailadressen van de voormalige MaxFoodmarket-klanten, de rest is voor ons niet interessant", benadrukt Gelderman. Indien mensen tot aankoop willen overgaan, moeten zij hun aanvullende gegevens invullen. "Door de extra gegevens opnieuw aan de abonnees te vragen, krijgen ze toestemming voor de verwerking van de gegevens", licht Gert Onne van de Klashorst, woordvoerder van het CBP, toe.