De stilstand van de economie remt de Nederlandse ict-sector allerminst. Zelfs nu blijven duizenden vacatures in met name de softwaresector onvervuld. Dat concludeert brancheorganisatie Nederland ICT in zijn jaarlijkse trendonderzoek ICT Monitor van Nederland.

Groei in applicatiesoftware is 4 procent

De bestedingen in de ict-sector zijn vorig jaar gedaald, en ook dit jaar wordt er geen groei verwacht, maar de softwaresector is daarin een zonnige uitzondering. De groei in die sector is 2,5 procent waarbij het segment applicatiesoftware de boventoon voert met een groei van 4 procent.

Mede daardoor is er ook in de komende jaren veel vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten. In het huidige economische klimaat zal het aantal lege stoelen groeien naar ruim 6800 in 2017, zegt Nederland ICT. Mocht de economie in de komende jaren weer aantrekken, kan dat tekort aan personeel oplopen naar 12.000.

Instroom in onderwijs nog onvoldoende

De sector is vooral op zoek naar gespecialiseerde programmeurs en ontwikkelaars van software. Weliswaar ziet Nederland ICT een “licht groeiende instroom” in het ict-onderwijs, maar dat is onvoldoende om aan de groeiende vraag naar beta-afgestudeerden te voldoen. “Deze tekorten dreigen een rem te zetten op de innovatiekracht van Nederland. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de zorgsector een groeiende behoefte is aan slimme ict-oplossingen om het verwachte tekort aan zorgpersoneel op te vangen”, zegt de brancheorganisatie.

Overigens is het aantal werkloze ict-ers weer terug op het niveau van 2010: 3,8 procent. Vorig jaar was dat nog 2,9 procent. Dat komt deels doordat er een mismatch is tussen vraag en aanbod. Bepaalde specialismen raken verouderd en mensen laten zich niet of te weinig bijscholen.

Vandaag afsluiten van Techniekpact

Harry van Dorenmalen, de voorzitter van Nederland ICT, is daarom blij met het Nationaal Techniekpact 2020, dat vandaag wordt afgesloten tussen Kabinet, werkgevers, onderwijs en werknemersorganisaties. De ministers Bussemaker (OCW), Asscher (SZW), Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) zetten vandaag hun handtekening in Nemo in Amsterdam.

Niet alleen de ict-sector doet mee aan dat Techniekpact, maar de gehele industrie. Overal zal door de toenemende vergrijzing juist veel technische vacatures niet meer opgevuld kunnen worden. Daardoor is instroom van buitenlandse werknemers noodzakelijk. Ook leidt dat tot hogere lonen, wat het kabinet en bedrijfsleven onwenselijk vinden vanwege de internationale concurrentiepositie.