Uit een onderzoek van CipherTrust naar vijf miljoen spamberichten die duizend bedrijven in de VS tussen mei en juli hebben ontvangen, blijkt dat bijna 86 procent van alle spamberichten van Amerikaanse afzenders afkomstig is. Als de spamberichten worden nagetrokken op ip-adres, blijkt dat 28 procent vanuit de VS is gestuurd. Dit betekent dat een relatief klein aantal Amerikaanse personnen of bedrijven verantwoordelijk is voor een groot deel van de verstuurde spam. Uit China en Hong Kong komt ongeveer 3 procent van alle spam. Maar op basis van ip-adressen van waar spam is verstuurd is het aandeel van China en Hong Kong 23 procent. Bovendien viel het de onderzoekers op dat in de huidige spamberichten het afmelden vaak is bemoeilijkt. Ging dat voorheen door simpelweg op een link in de mail te klikken, nu worden internetters steeds vaker geacht zich per reguliere post af te melden. In de mailtjes staat als opt-outmogelijkheid alleen nog een postadres. In de Verenigde Staten is sinds januari de CAN-SPAM-wet van kracht die stelt dat ongevraagde commerciële e-mailtjes een opt-outmogelijkheid moeten hebben. De maximumstraf voor het overtreden van deze wet is vijf jaar gevangenisstraf en een boete van zes miljoen dollar. In april zou nog ongeveer 40 procent van alle spam uit de VS afkomstig zijn, zo berekende Commtouch Software, maker van antispamsoftware, eerder dit jaar. Dit getal was gebaseerd op het aantal spamruns, niet op het aantal spamberichten.