Daar nam de omzet uit chipverkopen met 29 procent toe. In Europa (min 8 procent), Amerika (min 13 procent) en Japan (min 8 procent) daalde de chipverkoop juist, zo blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Semiconductor Industry Association (SIA). Wereldwijd steeg de omzet naar 140,7 miljard dollar. Dat is een toename van 1,3 procent in vergelijking met 2001. Van alle chips werd in 2002 30 procent gebruikt in pc's. Omdat de SIA ervan uitgaat dat dit jaar meer computers zullen worden verwacht, verwacht de organisatie een verdere omzetgroei. De SIA denkt dat er dit jaar 20 procent meer chips zullen worden verkocht: goed voor een omzet van 169,3 miljard dollar. Dat is overigens nog altijd een stuk lager dan in het topjaar 2000, toen er wereldwijd voor 204,3 miljard dollar aan chips werd uitgegeven. Door The Wall Street Journal geraadpleegde analisten zijn minder optimistisch. Zij wijzen op de slechte resultaten in december 2002. Op basis daarvan verwachten zij dat de markt op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar zal aantrekken.