In de Nederlandse hostingbranche is het onrustig na bekendmaking deze week van de nieuwe tarieven van SIDN. Grote registrars zijn er blij mee, maar zij staan lijnrecht tegenover de kleinere spelers, die zich benadeeld of zelfs 'verraden' voelen. Eén partij is een protestpetitie gestart, een ander wil zelf een stichting beginnen om met de kleine domeinbedrijfjes een vuist te maken.

Grote domeinbedrijven profiteren

Per ingang van 1 januari schrapt SIDN de mutatietarieven voor bijvoorbeeld het aanvragen en wijziging van domeinen. In plaats daarvan is de bijdrage die alle deelnemende bedrijven per kwartaal aan SIDN betalen met 50 euro verhoogd tot 205 euro.

Diegene die veel transacties uitvoeren zijn met het nieuwe systeem voordeliger uit. Dit moet een stimulans vormen voor een nog breder gebruik van .nl domeinen. Bedrijven die meer dan 100 mutaties meer kwartaal uitvoeren zijn in het vervolg al voordeliger uit, rekent SIDN de deelnemers voor.

Daarnaast is er een kortingsregeling ingevoerd. Bedrijven die meer dan 10.000 domeinen beheren krijgen korting op de jaarfactuur. Deze staffelkorting loopt op van 2 procent boven de 10.000 domeinen tot 8 procent voor meer dan 100.000 domeinen. Bovendien zal deze korting met terugwerkende kracht ook over 2008 worden ingevoerd.

Circa 50 van de grootste Nederlandse domeinboeren profiteren van deze kortingen. Momenteel zijn er drie domeinbedrijven in Nederland die meer dan 100.000 domeinen in beheer hebben. Deze korting kan voor hen tienduizenden euro's schelen, al is dat op een factuur van al snel enkele tonnen.

Kleine registrars in opstand

Op het forum Webhostingtalk overheerst verwarring en verontwaardiging over de regeling. "Dit is een stichting! Gelijke monniken gelijke kappen! Waarom moet ik mijn grote draagkrachtige concurrenten sponsoren?", aldus 'Bollocks37'.

"Als de SIDN al in staat is om zonder blikken of blozen de 'kleine' leden publiek te discrimineren what is next? We zijn toch geen schapen?" stelt 'Ber|Art', waarachter Berrie Pelser schuilgaat, de initiatiefnemer van een protestpetitie.

Pelser roept een ieder op die het 'wanbeleid van SIDN inmiddels ook dusdanig beu' is om de petitie te tekenen. Jack Speijers van NewICE wil zelfs een alternatieve stichting oprichten, waarin de kleine deelnemers zich kunnen verenigen om alsnog aanspraak te maken op de korting. Speijers: "Hiermee heeft SIDN niet veel keuze meer dan iedereen de korting te geven."

Arnout Veenman, voorzitter van hostingbrancheclub ISPConnect, vindt het 'een lastige kwestie' waarover hij nog in overleg is met de achterban. Veenman kan zich de boosheid van de kleine deelnemers voorstellen, maar vindt het nieuwe systeem wel transparanter. Hij hinkt nog op twee benen.

Transparant en stimulerend

Roelof Meijer, directeur van SIDN, tracht de lont uit het kruitvat te halen. "Deze regeling is niet oneerlijk, onoorbaar of onuitlegbaar. Ik denk dat de nieuwe regeling transparant is en goed voor het hele .nl domein."

Meijer benadrukt dat SIDN altijd een afweging moet maken tussen tegengestelde belangen.

"We hoeven niet zo gek veel te doen om een enorme ophef te creëren. Dat heeft te maken met onze positie, met onze vermeende positie en met de diversiteit in het deelnemersveld. De belangen lopen sterk uiteen. We kunnen nooit iedereen tevreden houden. Nu zijn het de kleine deelnemers die klagen, de volgende keer weer de grote," aldus Meijer tegenover Webwereld.

Hij heeft, met het belang van het .nl domein voorop, geen moeite om onderscheid te maken tussen verschillende deelnemers. "Men vindt dat iedereen maar gelijk moet zijn. Maar wij maken onderscheid tussen partijen die echt meerwaarde bieden voor het .nl domein en bijdragen aan het succes, en partijen die dat wat minder doen." Volgens hem is de nieuwe tariefstructuur gebaseerd op 'best practices' en wordt het veel toegepast bij buitenlandse registry's.

Relatiedag

Vandaag heeft SIDN een relatiedag. Dan zal Meijer zich wederom uitputten om de boel uit te leggen. Over de ontluikende muiterij van enkele kleine deelnemers zegt Meijer: "Ik denk dat het niet zoveel zin heeft om een aparte stichting op te richten. En die petitie zie ik met vertrouwen tegemoet."