Het mkb is hierdoor momenteel de motor van de Nederlandse automatiseringsindustrie. E&Y merkt wel op dat de stijgende it-budgetten van het mkb de daling bij grote bedrijven maar ten delen compenseren. Ook de overheidsinvesteringen spelen een belangrijke rol. Het mkb blijkt vooral in nieuwe computers en software te willen investeren. Daarnaast willen veel middelgrote bedrijven weer (uitgestelde) ict-projecten opstarten en het daarvoor benodigde personeel in huis halen. Wel concluderen de onderzoekers dat de markt voor externe ict'ers flink onder druk staat. Gemiddeld denkt namelijk bijna een kwart van de ondervraagde bedrijven minder ict'ers in te zullen huren. Dit gemiddelde wordt vooral gedrukt door het pessimisme bij de grote bedrijven. Maar liefst 36 procent van deze groep is van plan minder externen in te huren. Opvallend is dat deze trend gedeeltelijk wordt `goedgemaakt' door het midden- en kleinbedrijf. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat deze groep meer interesse toont voor het inhuren van externen.