- "De Nieuwe Brabantse Kunst Stichting is het centrum voor hedendaagse beeldende kunst in Noord-Brabant. De stichting richt zich op (Brabantse) kunstenaars, kunst en publiek. Het doel is de interesse voor beeldende kunst bij belanghebbenden en belangstellenden door middel van service en bemiddeling te stimuleren." En probeer dat nou maar eens met een Brabantse tongval uit te spreken.http://www.nbks.nl - Door al het gedoe rond uit de school klappende ambtenaren, al dan niet in Europees verband, zou je bijna vergeten dat er nog klokkenluiders bestaan die dat gewoon in kerken doen. In de Domstad hebben zij zich verenigd in het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) .http://home.hetnet.nl/~luidklok/vereniging.htm - Naar verluidt is het leven goed in het Brabantse land. Deze fraaie provincie is echter aan grote verstedelijking onderhevig. Daarom is het goed dat een organisatie als het Brabants Landschap sinds 1932 strijdt voor behoud van natuur- en landschapsschoon in Brabant.http://www.brabantslandschap.nl - De ANBO is een landelijke vereniging voor 50-plussers met zo'n 190.000 leden verdeeld over 560 afdelingen. De ouderenbond ANBO zet zich in voor de bevordering van actieve deelname van ouderen aan maatschappij en voor de zelfredzaamheid van de oudere burgers.http://www.seniorweb.nl/anbo - Voor Cyber Kids:Sesamstraat is al zo oud dat veel ouders er mee opgroeiden. Desalniettemin is de Nederlandse site van dit programma bezig met een constante verjongingskuur.http://www.omroep.nl/nps/tv/sesamstraat - Foutje:In Linksom van gisteren maakten we melding van FOK!, een website gericht op jongeren. Helaas gebruikten we de verkeerde URL, waarvoor onze excuses. Hier volgt het goede webadres:http://www.fokzine.net