Uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Douwe Egberts blijkt dat werknemers een afname van persoonlijk contact ervaren als gevolg van het gebruik van e-mail. De oplossing is, hoe kan het ook anders: koffie.

Uit het onderzoek onder 500 respondenten blijkt dat 93 procent vindt dat persoonlijk contact de werksfeer verhoogt. Fysiek samenzijn zou daarom bevorderd moeten worden. Daarom zouden werknemers vaker bij een collega langs moeten lopen, in plaats van een e-mail te versturen of te bellen.

51 Procent van de ondervraagde werknemers zou meer 'face-to-face' contact met zijn collega's willen hebben en maar liefst 91 procent van de werknemers vindt dat een persoonlijke communicatie de samenwerking en daarmee de productiviteit bevordert.

Spil in dit persoonlijke contact, zo blijkt uit het onderzoek van koffieproducent Douwe Egberts, is samen koffie drinken. Tweederde van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat lekkere koffie goed is voor het onderlinge contact op het werk. Op een site van Douwe Egberts kunnen mensen vanaf dinsdag 'die collega die bewust kiest voor een persoonlijke manier van werken' nomineren voor een heuse prijs: de Gouden Gangmaker.

E-mailloze vrijdag

Ook in Amerika werkt men aan bevorderen van sociale cohesie op de werkvloer. Hier zoekt men de oplossing echter niet in het bruine goedje, maar in het instellen van de 'no e-mail Friday'. Op deze e-mailarme dag worden werknemers gestimuleerd voor overleg of het oplossen van problemen bij hun collega's langs te lopen in plaats van ze te e-mailen. Onder andere Intel neemt deel aan dit initiatief van diverse grote Amerikaanse bedrijven. Maar, 'dringende interne e-mails blijven toegestaan', zo verklaart Intel Benelux-woordvoerder Kristof Sehmke tegenover de Volkskrant.

Directeur Jay Ellison van mobiele operator U.S. Cellular verklaarde in Amerikaanse media dat het aantal e-mails in de vier overige weekdagen ook drastisch is gedaald door de e-mailloze dag.

Eerder bleek uit onderzoek van twee Schotse universiteiten dat éénderde van de werknemers gestresst raakt van een volle mailbox.